Fysiikka

Fysiikan opiskelusta

7.lk kevät (2vvt)
- aalto
- lämpö
- avaruus

8.lk kevät (3vvt)
- mekaniikka

9.lk syksy
- sähkö
- energia yhteiskunnassa
- ydinfysiikka