Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 22.1.2020 tavoite 4


MITÄ – tavoitteet
Huoltajat vahvasti mukaan kaikkeen toimintaan.
Huoltajat kutsutaan / houkutellaan mukaan toiminnan suunnitteluun, ideointiin ja toteuttamiseen omien vahvuuksien kautta: ammatti, työ harrastukset. Niiden kautta saadaan yhteisiä tutustumisen ja tutkimisen aiheita sekä varhaiskasvatukseen että työ / harrastuspaikoille.

MITEN – keinot
A) Kysely vakan piirissä olevien lasten huoltajille ja henkilöstölle aiheista/teemoista/ideoista lasten toimintaan
B) Etsitään ja jaetaan ideoita huoltajien osallisuuden lisäämiseen Aikamatkalla perheiden kanssa –materiaalin pohjalta
C) Lisätään huoltajien tietoisuutta hankkeesta liittämällä yksiköiden Peda.net sivuille linkin hankkeen sivuihin
D) Kasvun kohtaamispaikka –kysely: Minkälaiseen toimintaan haluaisit Ulvilassa perheesi kanssa osallistua? Toteutetaan julistekyselynä hoitopaikoissa sekä neuvolassa
E) Perheillassa 18.3.2020 kävijöille ”käpysanko-kysely” tapahtumasta ---) Koronan vuoksi tapahtuma peruutettu
F) Kasvun kohtaamispaikka - kyselyn sekä Massin perheillan palautekyselyn tulosten tutkiminen ja em välittäminen muille tiimeille, vakan asiakkaille, kaupungin internetsivuille jne. Mitä jatkossa?
G) Korona-tilanteeseen reagoiminen: Yhdessä mutta etäällä - kuvatalkoot tiedote + ohjeet varhaiskasvatukselle + Facebookiin alusta kuville
H) Huoltajat mukaan kyselyn teemojen pohjalta valmisteluun - kysely

MILLOIN – aikataulu
A) loka-marraskuu 2019
B) lokakuu 2019 – tammikuu 2020
C) maaliskuuhun 2020 mennessä
D) maaliskuun alussa 2020 ----) Henna teemoittelee kyselyn tulokset ja lähettää varhaiskasvatukselle sekä huoltajille välitettäväksi
E) 18.3.2020 ---) Koronan vuoksi tapahtuma peruutettu
F) 31.3.2020 ----) teams-palaveri 3.4.2020
G) Huhtikuun loppu-toukokuun alku 2020
H) Toukokuu 2020

KUKA – vastuuhenkilö
A) Tavoitetiimi 4
B) Tavoitetiimi 4
C) Tavoitetiimi 4, hankeryhmä ja sekä koko varhaiskasvatuksen väki + Henna
D) Tavoitetiimi 4 sekä koko varhaiskasvatuksen väki
E) Tavoitetiimi 4
F) Tavoitetiimi 4 ja Henna
G) Tiedote: Anni luonnostelee ja muut täydentää ----) Anni lähettää sp; Facebook-alusta / Henna
H) Henna + tavoitetiimi 4: Henna tekee luonnoksen, tiimi kommetoi ja Henna lähettää

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä