Kasvun kohtaamispaikka -kysely

Koonti Kasvun kohtaamispaikka -kyselyn vastauksista

Kysely toteutettiin 2.-13.3.2020 julistekyselynä Ulvilan alueen varhaiskasvatuksen yksiköissä ja neuvoloissa sekä avoimena nettikyselynä Ulvilan kaupungin nettisivuilla.

Kyselyssä kysyttiin; Minkälaiseen toimintaan haluaisit Ulvilassa osallistua perheesi kanssa? Missä toimintaa voisi olla?

Kyselyyn tuli yhteensä 66 vastausta.

Vastaukset on koottu aihealueittain alla olevaan tiedostoon.

Kyselyn vastausten kooste_julkinen.pdf

Hankkeen yksi tavoitteista on saada huoltajat vahvasti mukaan kaikkeen toimintaan. 
Tässä kirje vanhemmille. Lähdetään yhdessä kehittämään lapsiperheiden palveluja Ulvilaan!

Saatekirje vanhemmille.pdf