Hankkeen arviointia

Hankkeen arviointia vuodelta 2021

PVM TAVOITE
Kevät -21  
  • Juurrutetaan Kasvun kohtaamispaikkaa ulvilalaisille lapsiperheille ja varhaiskasvatuksen toimijoille (paikka tutuksi)
  • Oppimisympäristöjen kehittäminen kahdessa linjassa:
    • Kasvun kohtaamispaikka varhaiskasvatuksen toimintaympäristönä (teemaklinikka & klinikkaan liittyvät kiertävät tutkimissalkut)
    • Perheiden vierailut teemaklinikalla; ” Kerää oma porukka ja tule tutkimisklinikalle” -ajatuksella
 
  • MITEN? – KEINOT

A.Hankkeen ja eri yhteisöjen järjestämä toiminta esim. perhekerhot, muskari, teemaillat

B.Tila mahdollistaa perhepäivähoitajien kokoontumiset. Pedagogista tukea arkeen eri keinojen avulla ja hanketyöntekijä tarvittaessa vasutyöskentelyssä tukena

C.Toiminta klinikassa/ klinikkatoiminta yksiköissä, materiaalipaketit yksiköihin sekä kiertävät toimintasalkut

D.Mielipiteiden huomiointi ja houkuttelu mukaan toimintaan

31.3.2021 A.
- Kasvun kohtaamispaikka -hankkeen perhekerho on toiminut koko alkuvuoden rajoitukset huomioiden. Kerhoon osallistuvien määrää on rajattu ensin alkuvuonna 10 henkeen ja sitten 6 henkeen. Perhekerhoja olisi järjestetty kaksi kertaa viikossa, mutta keskiviikon iltaperhekerhoon ei ole ilmottautunut vuonna 2021 ketään. Perjantai aamuisin on ollut usein väkeä niin, että kerho on ollut täynnä. 
- Muut toimijat (MLL, Lapsis ry, Ulvilan seurakunta) eivät ole järjestäneet toimintaa kohtaamispaikassa rajoituksista johtuen, poikkeuksena Lapsis ry:n järjestämä toiminta tammikuussa
- yhteistyötä muskari toiminnan järjestämisestä musiikkipedagogi Maria Hietavan kanssa sovittu kohtaamispaikassa, rajoitukset ovat kuitenkin estäneet muskaritoiminnan alkamisen livenä
- Teemailtaa vietettiin Kasvun kohtaamispaikassa 14.1.2021 teemalla kehotunne- sekä turvataidot lapsille ja heidän vanhemmilleen

B.
- Rajoituksista johtuen, emme ole voineet perhepäivähoitajien kanssa kokoontua livenä kohtaamispaikassa. Perhepäivähoitajille on kuitenkin järjestetty Teams-kohtaaminen konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa sekä videon muodossa tuotu vinkkejä toimintaan

C. 
- Klinikkatoiminta avaruusteemalla on pyörinyt varhaiskasvatuksen yksiköille vielä alkuvuoden (tammi-helmikuu):
Avaruusklinikka on ollut Ulvilan varhaiskasvatuksen ryhmille auki marraskuusta alkaen. 251 lasta on ollut tuona aikana vierailulla avaruusklinikalla tutkimassa avaruuden ihmeitä!
Ulvilan Seutu 11.2.2021
- Maaliskuussa avaruusklinikka aukesi perheille ja maaliskuun aikana seitsemän perhettä vierailivat klinikalla omalla porukalla (2-5 henkeä)
- Kiertävät tutkimissalkut saatiin maaliskuun lopussa valmiiksi ja ovat huhtikuussa valmiita kiertoon Ulvilan varhaiskasvatuksen yksiköihin. Salkkujen sisällöstä lisää: Tutkimissalkkujen sisällöt.pdf
- Maaliskuussa starttasi muskari-klinikka; jossa musiikkipedagogi Maria Hietava koulutti henkilöstöä musiikkikasvatukseen liittyen sekä videoi muskari-koulutuksen sekä ukulele koulutuksen Ulvilan varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Perhepäivähoitajien luona Maria vieraili pitämässä muskari-hetken.

D.
- Perheiden toiveita on tiedusteltu toiminnan yhteydessä
- Some-kanavia on hyödynnetty toiminnan markkinoinnissa ja perheiden houkuttelemisessa toimintaan aktiivisesti
- Perheillä on avaruusklinikkavierailun yhteydessä pyydetty täyttämään palautelomake, jossa kysytty myös toiveita tulevasta toiminnasta
- Järjestetty toimintaa perheiden kesken toteutettavaksi esim. Kaasmarkun Keskisen Myllyn luontopolulle viety Laulunlöytäjien musiikilliset luontoseikkailurastit 

Hankkeen arviointia vuodelta 2020

PVM TAVOITE 1 TAVOITE 2 TAVOITE 3 TAVOITE 4

Kevät -20

Tavoite 1. Kasvun kohtaamispaikan perustaminen.

Kasvun kohtaamispaikan perustaminen, jossa tuetaan tasa-arvoisesti ulvilalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista varhaiskasvatuksen keinoin, sekä tuetaan perheitä oikeaan aikaan ennaltaehkäisevästi ja varhaisella puuttumisella.

Kohtaamispaikka toimii perheiden ja lasten kohtaamispaikkana, jossa lapsen kehitykselle laaditaan varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteet.

Kohtaamispaikassa ammattilaiset ovat lähellä ja läsnä tukemassa perheen omia voimavaroja.

Kohtaamispaikka osana tulevaisuuden osallistavaa, yhteistyötä tekevää varhaiskasvatusta Ulvilassa.

Tavoite 2. Kohtaamispaikka perhepäivähoidon ankkuripaikkana

Kohtaamispaikka perhepäivähoidon ankkuripaikkana, jossa hoitajat kokoontuvat ja saavat pedagogista tukea.

Perhepäivähoitajien tietotaidon lisääminen.

Eri oppimisympäristöjen hyödyntäminen 

Tukea kokonaisvaltaisesti perhepäivähoidon tavoitteiden saavuttamista.

Yhteistyön lisääminen lähiyksiköiden ja päiväkotien kanssa.

Tavoite 3. Teemaklinikka-ajatus

Kohtaamispaikka toimii ns. teemaklinikkana, joka tukee Ulvilan varhaiskasvatuksen kehittämiskohtia suhteessa vasuun oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Havainnoinnin ja yhdessä tutkimisen osaamisen lisääminen.

Tuotetaan ympäristöjä, jotka nousevat lasten mielenkiinnon kohteista ja ovat elämyksellisiä, lapsen mielikuvitusta lisääviä ja lapsen oppimiseen houkuttelevia.

 

Tavoite 4. Huoltajat vahvasti mukaan kaikkeen toimintaan.

Huoltajien osallistuessa vahvasti toimintaan, tuloksena toivotaan, että

Kaikkien tunteminen toisistaan ja toiminnasta lisääntyy.

Yhdessä tekeminen tuo tuttuutta ja turvallisuutta.

Opitaan yhdessä oppimisen taitoja ja iloa.

Opitaan oppivan yhteisön toimintakulttuuria.

Vertaistuki auttaa perheitä arjessa.

 

MITEN - keinot

A) Palkataan hanketyöntekijä

B) Toimintapaikkojen kartoittaminen

C) Yhteistyötahojen kartoittaminen

D) Avointa puistotoimintaa, päiväkotitoimintaa ja kohtaamispaikka toimintaa

MITEN – keinot

A) Hanketyöntekijä mukana työkokouksessa, jossa mukana kaikki perhepäivähoitajat myös yksityiset. Hanketyöntekijä mukaan perhepäivähoidon arkeen.

B) Yhteinen perhepäivähoitajien työkokous. Teemaklinikan toteuttamista yhdessä, puistotreffien ja jumppasalin sopimista. Sovitaan yhteydenpitoväline.

C) Hanketyöntekijä tutustuu perhepäivähoitoympäristöön ja sen jälkeen yhdessä hoitajan kanssa keskustellen ja ideoiden kehittää oppimisympäristöä vastaamaan lasten tarpeita.

MITEN - keinot

A)Teemaklinikoiden sisältöjä miettiessä huomioidaan lasten ja perheiden kyselyssä ehdottamat teemat, aiheet ja ideat.

B)Luodaan monipuolisia mahdollisuuksia ja näkökulmia toimia yhdessä matalankynnyksen ajatuksella.

C)Teemanmukaisen suunnitelman toteuttaminen.

MITEN – keinot

A) Kysely vakan piirissä olevien lasten huoltajille ja henkilöstölle aiheista/teemoista/ideoista lasten toimintaan

B) Etsitään ja jaetaan ideoita huoltajien osallisuuden lisäämiseen Aikamatkalla perheiden kanssa –materiaalin pohjalta

C) Lisätään huoltajien tietoisuutta hankkeesta liittämällä yksiköiden Peda.net sivuille linkin hankkeen sivuihin

D) Kasvun kohtaamispaikka –kysely: Minkälaiseen toimintaan haluaisit Ulvilassa perheesi kanssa osallistua? Toteutetaan julistekyselynä hoitopaikoissa sekä neuvolassa

E) Perheillassa 18.3.2020 kävijöille ”käpysanko-kysely” tapahtumasta ---) Koronan vuoksi tapahtuma peruutettu

F) Kasvun kohtaamispaikka - kyselyn sekä Massin perheillan palautekyselyn tulosten tutkiminen ja em välittäminen muille tiimeille, vakan asiakkaille, kaupungin internetsivuille jne. Mitä jatkossa?

G) Korona-tilanteeseen reagoiminen: Yhdessä mutta etäällä - kuvatalkoot tiedote + ohjeet varhaiskasvatukselle + Facebookiin alusta kuville

H) Huoltajat mukaan kyselyn teemojen pohjalta valmisteluun - kysely

31.5.20

- Hanketyöntekijä palkattiin ja aloitti hankkeessa 1.3.2020

- Toimintapaikkoja on ideoitu Ulvilasta; mahdollisia tiloja on useampi (esim. Kaskelotti, Hansan tilat, vanhan apteekin tilat, Friitalan kerhotalo). Tarkempaa kartoittamista jatketaan

- Vierailu Harjavallan Meidän olkkariin tehty ja etänä tutustuminen Euran, Huittisten ja Kokemäen kohtaamispaikkoihin/perhekeskuksiin

- ideointia tulevasta toiminnasta & yhteistyötahojen kartoittamista (MLL, srk)

- Hanketyöntekijä mukana Ulvilan ennaltaehkäisevän perhetyön työryhmän kokoontumisissa (MLL, neuvola, srk)

- oppilaitosyhteistyön selvittely aloitettu syksylle -20 (Diak, Samk, Winnova)

- Hanketyöntekijä vieraillut & esitellyt itsensä pph työkokouksessa

(käyty läpi hankkeen nykytilanne & suunniteltu tulevaa)

- Perhepäivähoitajien kanssa sovittu liikuntahetket Sataedun ja Harjunpään koulun saliin

- Yhteinen tapahtuma sovittu Narvipuistoon 8.5.20

- metsäklinikkamateriaali tulostettu ja jaettu perhepäivähoitajille

- yhteiset tapahtumat jouduttu perumaan koronarajoitusten vuoksi

- Metsäklinikka materiaalia laadittu & kerätty kasaan tiimin 3 voimin

- materiaali lähetetty varhaiskasvatukseen hyödynnettäväksi

- Hankkeen tietoisuutta on lisätty päivittämällä peda.net sivustoa, viemällä viestiä varhaiskasvatusyksiköistä käsin, tekemällä hankkeelle omat Facebook ja Instagram tilit, tiedotteita on myös jaettu ilmoitustauluille, sekä lehdessä on ollut juttu.

- Vanhempia osallistettu tekemällä kysely, millaista toimintaa lapsiperheet Ulvilaan toivoisivat ja missä sitä voisi olla. Vanhempia haastettu myös lähtemään mukaan toteuttamaan kyselyn vastauksien pohjalta toimintaa.

- Puistotoimintaa kesällä Naparannassa; vanhemmat mukana toiminnassa.

- Tiimi neljä tutustunut Aikamatkalla aineistoon ja kirjannut siitä vinkkejä hankkeen peda.net sivuille

31.8.20

- Kesän aikana päivystävien päiväkotien kanssa tehty yhteistyötä ja järjestetty jokaisessa päivystävässä talossa jotain toimintaa

- oppilaitosyhteistyö kariutui koronan vuoksi

- Tilojen kartoittaminen tullut päätökseen – potentiaalisimmat tilat Kaskelotin yläkerrassa olevat huoneet ja Friitalan kerhotalo. Päätös tehty ja Kasvun kohtaamispaikka aloittaa 1.9.20 Friitalan kerhotalossa.

- Koko kesän ajan kohtaamispaikkana toimi Naparannan leikkipuisto – hanketyöntekijä kerran viikossa 2h puistossa (hiekkaleluja & ohjattua toimintaa)

- Perhepäivähoitajille lähetetty samaa materiaalia kuin koko varhaiskasvatukseen + extrana hernepussivinkkejä

- 1 perhepäivähoitajan luona vierailtu päivystysaikana (toimintaa leikkipuistossa)

- suunniteltu metsäklinikan päätöstapahtuma ”koko perheen tapahtuma Massilla” syyskuun alkuun (ilmoittautumiset vaaditaan rajoitusten vuoksi)

- huoltajat mukana puistotoiminnassa & tietoisuutta lisätty hankkeesta kertomalla kaikille paikalla oleville perheille hankkeesta

- kyselyn pohjalta suunniteltu puistoon ohjelmaa

31.10.20

- Kasvun kohtaamispaikan avajaiset vietettiin 1.9.20

- Avoimet ovet kohtaamispaikassa 2.9.20

- Kasvun kohtaamispaikan perhekerho kaksi kertaa viikossa (aamupäivä ja iltapäivä kerhot) – osallistujia 0-6 perhettä

- Yhteistyökumppaneiden toimintaa:

MLL – perhekerho 1 krt/ viikko

Srk – Kirkkomuskarit ilmoittautuneille

Lapsis ry – 2-4 kertaa toimintaa/ kuukausi

 

- Perhekerhossa vierailleita asiantuntijoita:

Porin perusturvan ennaltaehkäisevä lapsityöntekijä Jaana Ramsten

Luokanopettaja & hanketyöntekijä Leena Pirttiniemi

Äimä Ry vertaistukihenkilö Outi

 

- Tutustumiset perhepäivähoitajien koteihin & toimintaympäristöihin, joita käyttävät

- keskustelut perhepäivähoitajien kanssa ajatuksista, tarpeista ja toiveista

- yhteenveto perhepäivähoidon ohjaajan kanssa

(-korona rajoittanut kovasti toimintaa)

 

 

 

 

 

 

-metsäklinikkateema saatu päätökseen (toiminta jatkuu taustalla)

- Massi- tapahtumassa mukana 3 perhettä

- uusi klinikkatoiminta painottuu tutkivaan oppimiseen

- toiminta Kasvun kohtaamispaikkaan suunniteltu kyselyn pohjalta tulleiden toiveiden mukaan

- tarkoitus kerätä erilaisia toimijoita, jotta mahdollisimman moni löytäisi omalle perheelle sopivaa toimintaa

- huoltajat mukana suunnittelussa

31.12.20

- Koronarajoitteet tulivat Ulvilaan marraskuun lopussa: maskisuositus aikuisille & max. 5 aikuista samaan aikaan kerhossa – toiminta jatkui supistetusti

- Perhekerhossa vierailleita asiantuntijoita:

Kirjastonhoitaja Anna Hokkanen

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pauliina Pälsi

Seksuaaliterapeutti Anni Varheenmaa

- Yhteistyötahot lopettivat toimintansa marraskuun lopussa

- kutsuttu perhepäivähoitajia tutkimisklinikkaan

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiedeklinikkaa toteutettu Kasvun kohtaamispaikassa marras-joulukuun ajan.

- klinikka painottuu avaruuden tutkimiseen ja yhteensä 16 ryhmää vierailivat klinikalla

- ”tiedeklinikka” -materiaalia (osa1 maailmankaikkeus / avaruus) lähetetty varhaiskasvatukseen)

- tiedeklinikan markkinoimista perheille suunniteltu

- huoltajia osallistettu perhekerhojen toiminnassa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä