Digi-kohtaamispaikka -hanke

Yleistä hankkeesta

Digi-kohtaamispaikka -hanke on Opetushallituksen rahoittama . Se on jatkoa Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa -hankkeelle, joka Ulvilassa tunnetaan paremmin nimellä Kasvun kohtaamispaikka -hanke. 
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä kehitetään siis jälleen, mutta painottuen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. 


Hankeaika 1.9.2021 - 31.7.2023
Avustuksen käyttöaika päättyy 31.7.2023

Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle avustusta 45 900€. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 51 000€. Valtionavustusprosentti on 90%. 


Tavoite 1.
Ulvilan tvt-strategian päivittäminen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 2018 mukaiseksi ja tvt-strategian juurruttaminen käytäntöön

Tavoite 2.
Ulvilalaisten lapsiperheiden sekä lasten tvt-taitojen tietämyksen vahvistaminen

Toimintasuunnitelma 2021-2023

Tavoite 1. Ulvilan tvt-strategian päivittäminen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 2018 mukaiseksi ja tvt-strategian juurruttaminen käytäntöön

 

A)

MITÄ? Päivitetään Ulvilan varhaiskasvatuksen tvt-strategia valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 2018 mukaiseksi. Huomioidaan jatkumo perusopetuksen tvt-strategiaan sekä osallistetaan varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, lapsia sekä perheitä tvt-strategiaa rakentaessa

MITEN? Kootaan työryhmä, johon kuuluvat digitutorit, aiheesta innostuneet varhaiskasvatuksen työntekijät sekä hanketyöntekijä. Työryhmässä ideoidaan ja rakennetaan varhaiskasvatuksen tvt-strategiaa Ulvilan perusopetuksen luomaa tvt-strategiaa hyödyntäen. Ulvilan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma sekä Uudet lukutaidot huomioidaan tvt-strategiaa työstäessä. Osallistaminen toteutetaan seuraavasti:

- lapset: toiminnallisuuden kautta

- perheet: Wilman kautta toteutettava kysely

- henkilökunta: mahdollisuus osallistua työryhmään & olla mukana ideoimassa sekä avoin kommentointimahdollisuus esim. Flingassa

MILLOIN? Tvt-työryhmä aloittaa tvt-strategian työstämisen syyskuussa 2021. Lapsille järjestetään toiminnallinen ”kysely” ja henkilökunnalle mahdollisuus ideointiin loka-marraskuussa 2021. Perheille Wilma-kysely marraskuussa 2021. Tvt-strategia kirjataan joulukuun 2021 aikana.

KUKA? Varhaiskasvatuksen esimiehet, digitutorit, varhaiskasvatuksen henkilökunta, lapset, perheet & hanketyöntekijä

 

B)

MITÄ? Aktivoidaan digitutoreiden toimintaa sekä kehitetään yksiköihin tvt-vastaavan vastuualue

MITEN? Digitutoreiden tehtävänkuva kirjataan ja järjestetään tapaamisia, joissa voidaan päivittää alueiden tarpeita. Yksiköihin valitaan tvt-vastaavat, jotka toimivat yksiköiden linkkinä digitutorille ja toisinpäin. Digitutoreiden osaamista voidaan syventää koulutuksilla ja sitä osaamista hyödynnetään henkilöstön kouluttamiseen.

MILLOIN? Digitutoreiden tehtävänkuvan kirjataan loppuvuoden -21 aikana ja säännöllisiä tapaamisia järjestetään noin 1,5 kk välein. Yksiköihin valitaan tvt-vastaavat syksyn -21 aikana. Digitutoreiden kouluttamistarvetta ja henkilökunnan kouluttamista työstetään koko hankeajan.

KUKA? Varhaiskasvatuksen esimiehet, digitutorit, hanketyöntekijä

C)

MITÄ? Mahdollistetaan jokaiselle ulvilalaiselle varhaiskasvatusyksikölle tasavertaiset mahdollisuudet tvt-taitojen harjoittamiseen

MITEN? Jokaiseen yksikköön valitaan tvt-vastaava, joka toimii digitutoreiden ja hanketyöntekijän yhteyshenkilönä. Yksiköihin tehdään laite- ja nettiyhteyksien kartoitukset sekä tarvittavia hankintoja tvt-taitojen harjoittamisen mahdollistamiseksi yksiköihin, joissa niitä ei ole.

MILLOIN? Tvt-vastaavat valitaan syksyn -21 aikana. Laite- ja nettiyhteyksien kartoitukset marraskuussa 2021 ja tarvittavia hankintoja tehdään joulukuussa 2021.

KUKA? Yksiköiden tvt-vastaavat, tietohallinto, digitutorit, hanketyöntekijä

 

D)

MITÄ? Juurrutetaan tvt-strategia kouluttamalla varhaiskasvatuksen henkilökuntaa

MITEN? Järjestetään eritasoisia tvt-klinikoita, joissa kehitetään henkilökunnan osaamista ja syvennetään tvt-taitoja sekä rohkaistaan henkilökuntaa niiden käyttöön lasten kanssa. Koulutukset toteutetaan erilaisin etätietoiskuin esim. Teamsin välityksellä. Koulutukset tallennetaan myöhempää katsomista varten. Henkilökuntaa koulutetaan myös vierailemalla yksiköissä.

MILLOIN? Tvt-strategian juurruttaminen aloitetaan tammikuussa 2021. Eritasoisia tvt-klinikoita järjestetään koko hankkeen loppuajan.

KUKA? Varhaiskasvatuksen henkilökunta, digitutorit, hanketyöntekijä

 

E)

MITÄ? Luodaan käytännönläheinen materiaalipaketti tvt-strategian tueksi

MITEN? Käytännöllinen materiaalipaketti tukee tvt-strategian mukaisten taitojen opettelua sekä ikätasoisesti etenemistä varhaiskasvatuksessa. Hankekoordinaattori on henkilökunnan tukena sekä vinkkipankista saa ideoita arjen toimintaan.

MILLOIN? Materiaalipakettia luodaan tvt-strategian työstämisen ohella syksyllä -21 sekä viimeistellään helmikuussa 2022.

KUKA? Digitutorit, varhaiskasvatuksen henkilökunta ja hanketyöntekijä

F)

MITÄ? Luodaan vinkkipankki, jonne varhaiskasvatuksen henkilökunta jakaa ideoitaan lasten kanssa toteutettavaksi.

MITEN? Henkilökunnan osaamista ja tvt-taitojen hyödyntämistä tuetaan vinkkipankin avulla. Jokainen voi lisätä vinkkipankkiin omia ideoita ja hyviä vinkkejä, joita on löytänyt. Vinkkipankin tarkoitus on tuoda uusia ideoita ja lisätä jaettua oppimista Ulvilassa.

MILLOIN? Hanketyöntekijä perustaa vinkkipankin alkuvuodesta 2022.

KUKA? Hanketyöntekijä, varhaiskasvatuksen henkilökunta

 

G)

MITÄ? Digi-kummi toiminta

MITEN? Digi-kummi toiminnassa on ajatuksena, että asiaan enemmän perehtynyt toimii apuna ja tukena toiselle. Lasten kesken digi-kummina voi toimia esim. esikoululaiset pienemmille tai peruskoulun oppilaat varhaiskasvatuksen lapsille. Työntekijöiden keskuudessa voidaan hyödyntää myös digi-kummi toimintaa. Perusopetuksen innokkaat digi-kummit voivat vierailla myös varhaiskasvatuksessa opastamassa henkilökuntaa (alueellinen vaihtelu)

MILLOIN? Digi-kummi toimintaa aloitetaan työstämään, kun tvt-strategiaa on hieman saatu juurrutettua varhaiskasvatukseen. Toimintaa aloitellaan elokuussa 2022.

KUKA? Varhaiskasvatuksen työntekijät, lapset sekä hanketyöntekijä

 

H)

MITÄ? Arviointityökalun kehittäminen tvt-strategian mukaisen toiminnan arvioimiseksi.

MITEN? Tvt-strategian pohjalta luodaan arviointityökalu, jolla varhaiskasvatuksen henkilöstö pääsee arvioimaan tvt-strategian toteutumista.

MILLOIN? Arviointityökalu luodaan kevään 2022 aikana ja otetaan käyttöön kaudella 2022-2023

KUKA? HanketyöntekijäTavoite 2. Ulvilalaisten lapsiperheiden sekä lasten tvt-taitojen tietämyksen vahvistaminen

 

A)

MITÄ? Ulvilalaisten lapsiperheiden ja lasten tvt-taitojen tietämystä vahvistetaan. Perheitä tuetaan ikätasoiseen ja monipuoliseen tvt-taitojen hyödyntämiseen.

MITEN? Perheille järjestetään vertaistukikohtaamisia Kasvun kohtaamispaikassa, liittyen tvt-taitoihin. Kohtaamisissa hyödynnämme eri ammattilaisten osaamista ja siirrämme sitä perheiden arkeen. Erilaisten teemailtojen avulla tuomme tietoisuutta ja monipuolistamme vanhempien näkemystä lasten tvt-kasvatukseen. Perheille järjestetään myös tvt-klinikoita, jonne perhe voi yhdessä tulla opettelemaan tvt-taitoja monipuolisesti yhdistettynä eri oppimisen alueisiin. Samalla tuetaan ulvilalaisten lapsiperheiden mahdollisuutta tutustua laitteisiin.

MILLOIN? Kohtaamiset/tvt-klinikat aloitetaan keväällä 2022

KUKA? Hanketyöntekijä, perheet

 

B)

MITÄ? Kehittämällä ja keskittämällä pedagoginen vuoropuhelu ja dokumentointi yhteiselle alustalle, lisätään yhteistä ymmärrystä henkilökunnan ja perheiden kesken.

MITEN? Hyödynnetään monipuolisesti uutta mahdollisuutta, Wilman kautta tapahtuvaa viestintää ja pedagogista dokumentointia, perheiden kanssa. Rakennetaan Wilman viestinnästä positiivinen yhteistyön ja tiedottamisen väline.

MILLOIN? Wilman käyttöön liittyviä pelisääntöjä kirjataan syksyn 2021 aikana.

KUKA? Varhaiskasvatuksen esimiehet, varhaiskasvatuksen henkilöstö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä