Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Opetushallituksen hanke innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa.
Kasvun kohtaamispaikka, Ulvilan varhaiskasvatuksen kehittämisen klinikka.

Tuetaan tasa-arvoisesti lasten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tuetaan perheitä oikeaan aikaan ennaltaehkäisevästi ja varhaisella puuttumisella.
Tavoitteena hyvinvoiva lapsi ja perhe.

Hankeaika 1.8.2019 - 31.7.2021
Avustuksen käyttöaika päättyy 31.7.2021

Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle avustusta 91 799€. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 102 000€. Valtionavustusprosentti on 90%. 


Tavoite 1.
Kasvun kohtaamispaikan perustaminen.

Tavoite 2.
Kohtaamispaikka perhepäivähoidon ankkuripaikkana, jossa hoitajat kokoontuvat ja saavat pedagogista tukea.

Tavoite 3.
Teemaklinikka ajatus. 

Tavoite 4.
Huoltajat vahvasti mukaan kaikkeen toimintaan.

Toimintasuunnitelma syksy 2019

MITÄ -tavoitteet
A) Sitouttaa ja osallistaa varhaiskasvatuksen esimiehet hankkeeseen.
B) Perustetaan neljä tiimiä tavoitteiden mukaisesti.
C) Luodaan toimintaa ulvilalaiseen tarpeeseen.
D) Kuullaan lapsia, vanhempia, varhaiskasvatuksen väkeä ja eri toimijoita.
E) Tehdään hanketta tunnetuksi.

MITEN -keinot
A) Hanketietoa esimiehille jo kesäkuussa 2019. Hankeryhmä muodostuu varhaiskasvatuksen esimiehistä, varhaiskasvatuspäälliköstä, sivistys- ja hyvinvointijohtajasta ja hankekoordinaattorista.
B) Tiimivastaavat, eli varhaiskasvatuksen esimiehet, kokoavat asiantuntijajoukon monipuolisesti varhaiskasvatuksen väestä ja paikallisista toimijoista. Tiimit kokoontuvat syksyllä kolme kertaa ja yksi näistä kokoontumisista on kaikkien tiimien yhteinen. Tämä yhteinen tapaaminen oli 26.11. metsäkodalla. Jokainen tiimi laatii toimintasuunnitelman oman tavoitteen ympärille.
C) Jotta voidaan tehdä hanketta kohdennetusti ulvilalaiseen tarpeeseen, kuullaan lapsia, vanhempia, varhaiskasvatuksen väkeä ja muita toimijoita. .
D) Kyselyillä ja keskusteluilla kartoitetaan tarpeita.
E) 7.11.2019 varhaiskasvatuksen ulkoilutapahtuma perheillle. VAKA -illassa 12.11.2019 hankeinfoa koko varhaiskasvatuksen väelle. Lehtijuttu paikallisessa Ulvilan Seudussa 14.11.2019. Hankkeesta puhutaan arjessa. Hankkeelle valittiin logo lasten piirustuskilpailulla. Hankelogosta tehtiin pinssejä.

MILLOIN - aikataulu
A) Kesäkuussa 2019 jo hanketietoa varhaiskasvatuksen esimiehille. Hankeryhmätoiminta käyntiin elokuussa. 
B) Tiimit kootaan syksyllä 2019 ja kokoontumiset alkavat
C) Tarpeiden ja ideoiden kartoitusta ja kokoamista syksyllä 2019. Tiimi neljä toteutti kyselyn loka-marraskuussa. Tiimi kaksi toteuttaa kyselyn perhepäivähoitajille heidän tarpeita joulukuussa 2019.
D) Koko hankkeen ajan
E) Hanketta pidetään mukana arjen puheissa ja toimissa koko hankkeen ajan.
Hanketyöntekijän palkkaaminen helmikuussa 2020 (-7/2021).
Toimintojen aloittaminen keväällä 2020 

KUKA -vastuuhenkilöt
A) Hankeryhmä, varhaiskasvatuspäällikkö, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä hankekoordinaattori
B) Tiimivastaavat ja tiimien jäsenet, hankeryhmä ja hankekoordinaattori
C) Tiimien jäsenet, hankeryhmä ja hankekoordinaattori
D) Hankeryhmä, tiimit ja jokainen varhaiskasvatuksen toimija omalta osaltaan
E) Hankeryhmä, tiimit ja jokainen varhaiskasvatuksen toimija omalta osaltaan rakentaa ja luo hankkeen todellista toimintaa myös omalla asenteellaan

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä