Suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista (paikallinen tarkennus)

Ulvilan kaupungin kurinpitosuunnitelma

Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös koulun järjestyssääntöjen toteutumista.

Liitteet:

Kopio kurinpitosuunnitelma (3).xlsx

Kurinpitosuunnitelman vaihtoehtoja L

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma. Suunnitelma voidaan laatia osana opetussuunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laatia kokonaisuudessaan koulujen yhteisenä tai siten, että suunnitelman rakenne ja keskeiset toimintatapalinjaukset ovat yhteisiä ja suunnitelma täsmennetään koulukohtaisesti.

Yhteistyö kurinpitosuunnitelman laadinnassa L

Opetuksen järjestäjä päättää suunnitelman laatimisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista. Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun. Yhteistyö huoltajien ja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee suunnitelman toteutumista. Henkilöstöä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman hyväksymistä tai päivittämistä.

Kurinpitosuunnitelma UKK (paikallinen tarkennus)

Miten oppilaita kuullaan?
Lukuvuoden alussa suunnitelma esitellään koulun oppilaille ja oppilaskunnan hallitukselta pyydetään lausunto lautakunnalle.

Miten huoltajia kuullaan?
Lukuvuoden alussa suunnitelma esitellään koulun huoltajille joko Wilman kautta tai vanhempainillassa. ja anhempainfoorumilta pyydetään lausunto lautakunnalle.

Kenen kanssa suunnitelma tehdään?
Kasvatus- ja opetustoimisto toimittaa suunnitelmaluonnokset lastensuojelulle sekä poliisin yhteyshenkilölle ja yhteistyössä sovitaan tarvittavista tarkennuksista.

Milloin suunnitelmaa päivitetään?
Päivitys tehdään vuosittain kasvatus- ja opetuslautakunnan kesäkuun kokouksessa yhdessä muun opetussuunnitelman kanssa. Mikäli välttämätöntä, päivitys voidaan tehdä muulloinkin lukuvuoden aikana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä