4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Toimintakulttuuria ohjaavat periaatteet

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kouluja toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun toimintaa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
Hyvinvointi ja turvallinen arki
Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Osallisuus ja demokraattinen toiminta
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminenUlvilan kaupungin perusopetuksen toimintakulttuuria ohjaavat periaatteet

Ulvilan kaupungin perusopetuksen toimintakulttuuria kehitetään opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Koulutoimi tukee ja pyrkii edistämään omalla toiminnallaan tavoitteiden mukaisen toimintakulttuurin kehittymistä.

Kaikessa toiminnassa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen ja osaamisen jakamiseen. Keskeistä on opettajien, oppilaiden, huoltajien ja kaikkien muiden toimijoiden keskinäinen yhteistyö oppivan yhteisön periaatteiden mukaisesti. Pedagoginen johtajuus ja osaaminen korostuvat toimintakulttuurin kehittämisessä. Kouluhyvinvoinnin kehittymisen myötä kouluun muodostuu uudenlainen koulukulttuuri, jossa korostuvat avoimuus, turvallisuus, luottamus, yhteisöllisyys ja halu oppia uutta. Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävät toimiva oppilashuolto sekä työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien toteuttaminen. Ulvilan koulutoimessa arvostetaan moninaisuutta ja kulttuurien rikkautta. Vastuuta pitää kantaa sekä muista ihmisistä että ympäristöstä noudattamalla kestävää elämäntapaa. Kaikilla kouluyhteisön toimijoilla on oikeus oppimiseen ja hyvinvointiin. Koulujen toimintakulttuurin arviointi toteutuu itsearvioinnissa. Arviointitietoa toimintakulttuurista saadaan lisäksi mm. ulkopuolisten tahojen arvioinneista. Rehtori johtaa koulun toimintakulttuurin kehittämistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä