4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. [1] Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa.

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista. Opetuksessa käytetään eri ikäkausiin sekä erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia työtapoja. Työtapojen ja arviointimenetelmien monipuolisuus antaa oppilaalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan eri tavoin. Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 §

Ulvilan kaupungin oppimisympäristöt ja työtavat

Oppimisympäristöjen ja työtapojen tulee olla monipuolisia ja oppimista edistäviä. Työtapoja ja oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti itsearvioinnin, oppimisen arvioinnin ja muun palautteen pohjalta. Opettaja valitsee tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt ja työtavat yhdessä oppilaiden kanssa. Tämä motivoi ja auttaa oppilaita ottamaan vastuuta oppimisessa ja työskentelystä kouluyhteisössä. Oppimisympäristöjä ja työtapoja kehitetään säännöllisen kouluttautumisen avulla. Oppimisympäristöjä ja työtapoja kuvataan tarkemmin koulujen omissa opetussuunnitelmissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä