7.6 Yhteistyö kotien kanssa tuen aikana

Yhteistyö tuen aikana

  • Toteutetaan ennaltaehkäisevää ja suunnitelmallista koulun oppilashuoltotyötä, johon osallistuvat omalta osaltaan kaikki koulussa työskentelevät. 
  • Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvää asiaa käsitellään aina ensisijaisesti oppilaan kanssa. 
  • Wilma-viestintää käytetään monipuolisesti kannustamaan ja tukemaan oppimista. Viestintä perustuu pedagogiseen harkintaan. Kiinnitetään jatkuvasti huomiota oppilaan säännölliseen koulunkäyntiin. 
  • Tiivistetään yhteistyötä kodin kanssa. 
  • Järjestetään huoltaja-oppilaspalaveri, jossa sovitaan oppilaskohtaiset tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja seuranta. 
  • Kannustetaan vertaistukeen; toinen oppilas tai tukioppilas tai oma pienryhmä luokassa. 
  • Arvioidaan oppilaan tilannetta yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa. 
  • Konsultoidaan erityisopettajaa ja oppilashuollon asiantuntijoita ( kuraattori, psykologi, terv. hoitaja). 
  • Tiedotetaan aina kotia. 

 
Yhteys kotiin 
 
Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Kun oppilaalla on tuen tarvetta, kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyötapoja ja toimintamalleja kehitetään koko perusopetuksen ajalle ja koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Koulun henkilöstön tulee tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. Huoltajalle annetaan tietoa niiden soveltamisesta koulun arjessa, esimerkiksi oppilasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojensaannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä kotiin heti, kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa. 

Koteihin tiedottaminen 
 
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuen suunnittelu on osa kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta. Oppilas voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Yksilökohtaisen oppilashuollon tuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta (katso luku 8 Oppilashuolto).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä