6.12 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset

Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa tarkoitetussa erityisessä tutkinnossa. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää  
perusopetusta. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.   

Erityisessä tutkinnossa käytettävät todistukset ovat 

  1. todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 
  1. todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 
  1. todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta 

 

Jos oppilas tai muu henkilö suorittaa perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Vain osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, suorittaneelle annetaan todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. 

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 

Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään oppiaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana.  

Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  

Ulvilan kaupungin lisäys

Erityisen tutkinnon vastaanottaa pääasiassa oppilasta opettava opettaja tai kotiopetuksessa olevan oppilaan ollessa kyseessä opintojen etenemistä valvova opettaja. Mikäli omasta koulusta ei löydy erityisen tutkinnon vastaanottavaa opettajaa, pyritään opettaja löytämään muista kaupungin opettajista.  

 

Erityinen tutkinto voidaan suorittaa kaksi kertaa lukuvuodessa: syyslukukauden ja kevätlukukauden loppupuolella. Erityisen tutkinnon suorittamisesta sovitaan ja siihen ilmoittaudutaan etukäteen: syyslukukauden päätteeksi suoritettavaan ilmoittaudutaan syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden päätteeksi suoritettavaan tammikuun loppuun mennessä.  

 

Erityisessä tutkinnossa annettava todistus on sanallinen tai numeerinen samoin periaattein kuin muutkin Ulvilan kaupungin perusopetuksessa annettavat todistukset. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä