MB5 Tilastot ja todennäköisyys

Kurssiesittely

Pakollinen kurssi, 2 vsk.

Arviointi: arvosana 4-10

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
  • tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä
  • perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin
Keskeiset sisällöt
  • jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
  • normaalijakauma ja jakauman normittaminen
  • kombinatoriikkaa
  • todennäköisyyden käsite
  • todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä