MB4 Matemaattinen analyysi

Kurssiesittely

Pakollinen kurssi, 2 vsk.

Arviointi: arvosana 4-10

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin
  • ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana
  • osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
  • oppii sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon
Keskeiset sisällöt
  • polynomifunktion derivaatta
  • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
  • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen
  • graafisia ja numeerisia menetelmiä