MB6 Matemaattisia malleja 2

Kurssiesittely

Pakollinen kurssi, 2. tai 3. vsk. Kurssit MB1-3 tulisi olla käytynä ennen kurssille osallistumista.

Arviointi: arvosana 4-10

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan
  • osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä
  • ymmärtää lukujonon käsitteen
  • ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla
  • osaa ratkaista kahden muuttujan lineaariset yhtälöt
  • ymmärtää lineaarisen yhtälöparin ratkaisemisen
  • ymmärtää kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaisemisen
  • ymmärtää lineaarisen optimoinnin periaatteen
  • osaa ratkaista aritmeettiseeen ja geometriseen jonoon ja summaan liittyviä tehtäviä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä