MB8 Matemaattisia malleja 3

Kurssiesittely

Valtakunnallinen syventävä kurssi, 2. tai 3. vsk.
HUOM! Ennakkotietona vaaditaan ainoastaan kurssi MB2

Arviointi: Arvosana 4-10
HUOM! Tämän kurssin arvosana vaikuttaa vielä kokonaisarvosanaan.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta
  • saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn.
Keskeiset sisällöt
  • trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla
  • radiaani
  • tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
  • muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina
  • vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet
  • koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo
  • kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla