MB3 Matemaattisia malleja 1

Kurssiesittely

Pakollinen kurssi, 1 vsk.

Arviointi: arvosana 4-10

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla
  • tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta

Keskeiset sisällöt

  • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
  • potenssiyhtälön ratkaiseminen
  • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla