MB9 Kertauskurssi 1

Kurssiesittely

Koulukohtainen syventävä kurssi, 3. vsk.

Arviointi: arvosana 5-10, arvosana 4 tulee korottaa kirjallisella näytöllä kurssimerkinnän saamiseksi.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää ja kertaa aikaisemmin opittujen pakollisten kurssien 1-6 asiat
 • osaa käsitellä ja laskea vaikeusasteeltaan vaativampia ja laajempia tehtäviä
 • saa laskurutiinia ja erilaisia laskutekniikoita ratkaisumalleihin
 • oppii hahmottamaan ja piirtämään geometrian tehtäviä
 • ymmärtää geometrian merkityksen ympäristössään myös kestävän kehityksen kannalta
 • oppii tunnistamaan ja käyttämään lineaarista ja eksponentiaalista mallia
 • ymmärtää taloudellisia sovellutuksia ja osaa ratkaista niitä lineaarisen optimoinnin avulla
 • oppii soveltamaan derivaattaa käytännön eri tilanteissa
Keskeiset sisällöt
 • kerrataan pakolliset kurssit 1-6
 • integroidaan aikaisemmin opittu teoria laajempaan yhteyteen
 • tarkastellaan tilastollisten taulukoiden ja graafisten kuvien avulla mediaviestintää kriittisesti
 • tulkitaan ja arvioidaan ratkaisuja graafisesti ja algebrallisesti
 • perustaitojen ja prosenttilaskujen sekä polynomilausekkeiden ja taso- sekä avaruusgeometrian kertaus
 • lineaarinen ja eksponentiaalinen kasvaminen
 • aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa
 • derivaatta ja funktion kulku
 • todennäköisyys ja tilastot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä