LÄHTEET

LÄHTEET

Almon, Joan: Luovan leikin soliseva lähde. Haastattelu. Steinerkasvatus-lehti 3/2016, 24-27.

Baganz, D. ym: Päiväkodista koulutielle. Johdatus steinerpedagogiikkaan. Tampere. Sinilintu 2007.

Bergström, Matti: Lapsi – viimeinen orjamme. Helsinki. WSOY 1999.

Bleckmann, Paula: Medienmündig statt mediensüchtig. Neue Impulse für eine nachhaltige

Medienbildung. Erziehungskunst 1/2017, 16-21.

Dahlström, Marja: Muodosta minuuteen. Helsinki. Edita 1999.

Dahlström, Marja-Teräsvirta Marikki: Kasvatus on taidetta. Helsinki. Osuuskunta Ciris 2014.

Frödén, S: I föränderliga och slutna rosa rum. En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en

svensk waldorfförskola. Örebro Studies in Education 35/2012. Örebro universitet.

Hahn, Herbert: Leikin vakavuudesta. Tampere. Antroposofinen työkeskus 1981.

Helenius, Aili-Lummelahti, Leena: Leikin käsikirja. Jyväskylä. PS-kustannus 2013.

Hüther, Gerald-Quarch, Christoph: Rettet das Spiel. Weil Leben mehr als Funktionieren ist.

Stuttgart. Hanser Verlag 2016.

Jantunen, Timo: Leikin syvin olemus. Steinerkasvatus-lehti 3/2016, 22-23.

Kalliala, Marjatta: Leikkivä kuusivuotias. Teoksessa Timo Jantunen ja Raija Lautela (toim.),

Lapsilähtöinen esiopetus. Helsinki. Tammi 2011.

Kranich, Ernst-Michael: Kehitys varhaislapsuudessa - sen merkitys myöhemmälle elämälle.

Steinerkasvatus-lehti 4/2005, 7-14.

Kurppa, Reijo: Koulukypsyys ja sen arvioiminen lääkärin näkökulmasta. Teoksessa Timo Jantunen ja

Raija Lautela (toim.), Kuningasvuosi. Leikin kulta-aika. Helsinki. Tammi 2009.

Lautela, Raija: Steinerpäiväkoti ja varhaiskasvatus. Teoksessa Jarno Paalasmaa (toim.), Lapsesta

käsin. Opetus 2000. Jyväskylä. PS-kustannus 2011.

Lievegoed, B.C.J: Entwicklungsphasen des Kindes. Stuttgart. J.Ch. Mellinger Verlag 1979.

Paalasmaa, Jarno: Steinerpedagogiikan tausta-ajatukset. Teoksessa Jarno Paalasmaa (toim.),

Lapsesta käsin. Opetus 2000. Jyväskylä. PS-kustannus 2011.

Paalasmaa, Jarno: Omassa rytmissä. Steinerkoulun idea ja käytännön sovellukset. Opetus 2000.

Jyväskylä. PS-kustannus 2009.

Rawson, M.-Richter, T. (toim.): Steinerkoulun kansainvälinen opetussuunnitelma. Vantaa.

Steinerpedagogiikan seura 2006.

Steiner, Rudolf: Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta. Helsinki. Suomen antroposofinen liitto

1983.

Steiner, Rudolf: Die pädagogische Praxis. Dornach. Rudolf Steiner Verlag 1991.

Steinerkasvatuksen liitto ry: Steinerpedagoginen esiopetussuunnitelma. Helsinki 2015.

Van Gelder, T: Maailma löydettävänä. 12 aistia ja havainnoiminen. Fenomenologia. Helsinki.

Snellman-korkeakoulu 2006.

www.edu.fi-Liikunta

www.iaswece.org

www.het-imo.net

www.sovittelu.com

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä