stOPS

Steinerpedagoginen opetussuunnitelmarunko

Steinerkasvatuksen liitto ry. organisoi opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen liittyen valtakunnallisen steinerkoulujen opetussuunnitelmien kehittämis- ja uudistamisprojektin. Sen tuloksena syntyi steinerkoulujen ja steinerpedagogisen esiopetuksen opetussuunnitelmarunko. Opetussuunnitelmarunko on valtakunnallisten perusteiden pohjalta laadittu steinerpedagoginen kokonaisuus ja paikallisen opetussuunnitelman laadinnan avuksi tarkoitettu työkalu.

Opetuksen järjestäjät voivat sopia järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä ja yhteisistä seudullisista opetussuunnitelmalinjauksista. Vastuu opetussuunnitelman laatimisesta sekä lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta sisällöstä on jokaisella koulutuksen järjestäjällä eli steinerkoulua ylläpitävällä yhdistyksellä tai muulla yhteisöllä.

Opetussuunnitelmarunko-teoksessa kuvataan yhteisiä linjauksia, jotka kukin opetuksen järjestäjä voi sisällyttää vahvistamaansa paikalliseen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmarunko ei tällaisenaan ole minkään koulun tai esiopetusta toteuttavan päiväkodin opetussuunnitelma eikä sillä itsessään ole juridista statusta. Esimerkiksi paikallista oppimisympäristöä, toimintakulttuuria ja toimintakäytänteitä ei voida kuvata yhteisellä asiakirjalla. Opetuksen järjestäjän on paikallisessa opetussuunnitelmatyössä kiinnitettävä erityisesti huomiota perusteiden eri luvuissa esiin tuotuihin paikallisesti päätettäviin asioihin.

Opetussuunnitelmatyössä on kyse pedagogisen teorian ja käytännön edelleen kehittämisestä. Dialogista ja tutkimuksellista otetta painottamalla vältetään oppien muodostumista, jäykkyyttä ja traditioon perustuvaa toimintaa. Pedagogiikka pitää synnyttää uudelleen jokaisella tunnilla ja jokaisena koulu- ja esiopetuspäivänä.

29.10.2015

Opetussuunnitelmarungon toimittajat

Raija Lautela

Jarno Paalasmaa

Eeva Raunela

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä