Palkat

Palkat

Tuntiopettajan palkka maksetaan kuukauden 16. päivänä edellisen kalenterikuukauden pidetyistä tunneista. Edellytyksenä on, että työsopimus on palautettu allekirjoitettuna Soisalo-opiston toimistoon. Epäsäännöllisesti kokoontuvien kurssien osalta tuntilista on palautettava kunkin kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä opiston toimistoon.

Palkanmaksua varten pitää toimittaa voimassaoleva verokortti sekä IBAN/BIC muodossa oleva tilinumero Soisalo-opiston toimistoon. Mikäli on sivutulo-, freelancer- tai muutosverokortti, laita nämä tiedot myös sähköpostilla opistosihteerille: sari.impivaara@soisalo-opisto.fi. Työsuhteen päätyttyä voit pyytää alkuperäisen verokorttisi takaisin Sarastialta.

Tunnit tulee tarkistaa työsopimuksesta. Palkkaa ei makseta niiltä tunneilta, jotka ylittävät työsopimuksessa mainitut tuntimäärät. Muutoksista on ilmoitettava välittömästi, jotta palkanmaksu menee oikein.

Tuntipalkkiot määräytyvät suoritetun tutkinnon perusteella 1.8.2020 alkaen seuraavasti (OVTES):

a) ylempi korkeakoulututkinto 29,21 €
b) muu asetuksen 986/1998 mukainen tutkinto tai kelpoisuus, alempi 26,74 €
korkeakoulututklinto tai ilman sitä opetustoimen kelpoisuusasetuksen
siirtosäännösten nojalla kelpoisuuden saanut tuntiopettaja (esim.
liikunnan ja käsityönopettajan tutkinto)
c) muu tuntiopettaja 25,48 €

Kaikille em. tuntiopettajille, jotka ovat suorittaneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneille 5 % korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asianomaiselle muutoin maksetaan.

Jäljennökset suoritetuista tutkinnoista tulee toimittaa toimistoon.

Määrävuosikorotus 6 % tuntipalkkioon maksetaan vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle opettajalle, joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa.

Palkkalaskelma löytyy verkkopankista.

Palkkatodistuksen ja palvelussuhdetodistuksen voit tilata Sarastialta.

Työttömyyskorvauksen hakemista varten pyydä todistus opistosihteeri Sari Impivaaralta, sari.impivaara@soisalo-opisto.fi tai kansalaisopisto@soisalo-opisto.fi

Soisalo-opiston palkkahallinnon tuottaa Sarastia. Kysymykset palkkahallintoon liittyvissä asioissa voit jättää palvelupyyntönä osoitteessa: www.asiakaspalvelu.sarastia.fi. Itse tehdystä palvelupyynnöstä tulee vahvistusviesti sähköpostiisi pyynnön vastaanottamisesta sekä ID-koodi, millä pyyntöä voi seurata. Lisätietoja saat tarvittaessa Sarastian asiakaspalvelusta, puh. 020 6399 400, ma-pe klo 8-16.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä