Työsopimus ja työehtosopimus

Työsopimus ja työehtosopimus

Tuntiopettajan kanssa solmitaan kirjallinen työsopimus opetettavista kursseista. Työsuhteessa noudatetaan voimassaolevaa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES) sekä sivistyslautakunnan seutujaoston päätöksiä. Yhden päivän tai muutaman tunnin mittaisesta työsuhteesta ei aina tehdä työsopimusta, vaan palkanmaksu suoritetaan toimiston laatiman palkanmaksumääräyksen perusteella.

Määräaikaisen työsuhteen perusteena ovat sovittujen kurssien pituudet. Työsuhde päättyy työsopimuksen mainittuna määräaikana tai opintoryhmien vähimmäiskokoa koskevin perustein. Kurssit eivät ala, jos sitovasti ilmoittautuneiden määrä ei täytä vähimmäismäärän ehtoja.

OVTES OSIO F, LIITE 12, 12 § Tehtävät, 1-4 mom.
Tuntiopettaja otetaan työehtosopimuksessa mainittua opetusta antamaan. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen opettajankokouksiin. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Palkkio em. tehtävistä määräytyy 13 §:n mukaan. Edellä tarkoitetun muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava tuntiopettajalla, voidaan määrätä tekemään 2 momentin mukaista muuta työtä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 2 momentin mukaista muuta työtä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä