Lukio

Yhteishaku Sodankylän lukioon 20.2. - 13.3.2018

Sodankylän lukioon haetaan opiskelemaan kevään yhteishaun kautta. Hakeminen tapahtuu sähköisesti www.opintopolku.fi sivuston kautta. Lisäksi hakijan on täytettävä jo keväällä lukion ainevalintakortti. Ainevalintakortin saa oman koulun opinto-ohjaajalta, sen voit tilata lukiolta tai tulostaa näiltä kotisivuilta. Kurssivalintojen teossa voi olla apua myös kurssikuvauksista. Lukion kurssikuvaukset löytyvät peda.netistä.

Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnoissa noudatetaan opetusministeriön asetusta yhteishausta ja asetusta lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista. Hakija voi hakea yhteishaussa viiteen hakutoiveeseen. Lukio päättää opiskelijaksi ottamisesta hakijan ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen pisteensä riittävät. Jos lukioon hakeneita on enemmän kuin täytettäviä oppilaspaikkoja, otetaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon mukaan. Lukuaineisiin lasketaan äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto.

Koulutuksen järjestäjä voi ottaa osan opiskelijoista myös muun kuin perusopetuksen päättötodistuksen perusteella. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida näiden hakijoiden edellytykset suoriutua lukio-opinnoista.

Opiskelijat otetaan lukioihin kesäkuussa. Valintapäätökset ovat julkisia 14.6. alkaen.

Voit hakeutua Sodankylän lukioon suorittamaan myös yksittäisiä lukiokursseja, ilman että tähtäät lukion päättötodistukseen tai ylioppilaskirjoituksiin. Myös kahden tutkinnon suorittaminen yhteistyössä ammattiopiston kanssa on mahdollista.

Sodankylän lukiossa on hakukohteena myös aikuislukio. Aikuislukioon on jatkuva haku.

Yo-infon diat

Tiedotustilaisuus kaikille kevään kirjoittajille ti 6.2. klo 11 luokassa 9. Kaikkien läsnäolo välttämätön.

Pääset linkistä dioihin

KEVÄÄN 2018 YO-KOKEET

Kuullunymmärtämiskokeet
ke 14.2. venäjä, pitkä oppimäärä (paperilla)
venäjä, lyhyt oppimäärä (paperilla)

Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy kirjalliseen kokeeseen.

Kirjalliset kokeet
ma 12.2. äidinkieli (suomi ja ruotsi), tekstitaidon koe (paperilla)
ma 12.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), esseekoe (paperilla)
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe (paperilla)
ke 14.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia (paperilla),
maantiede, terveystieto
pe 16.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä (paperilla)
ma 19.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 21.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka (paperilla), biologia
pe 23.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä (paperilla)
italia
portugali
latina
saame (paperilla)
ma 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)
ke 28.3. saamen äidinkielen koe (paperilla)

Vuoden 2018 yhteishakujen aikataulut

Korkeakoulujen hakuajat

I 9.1. - 24.1.18

Haku vieraskielisiin amk-tutkintoihin ja vieraskielisiin yliopistotutkintoihin johtaviin koulutuksiin sekä Tampereen yliopiston teatterityön ja Taideyliopiston koulutuksiin

II 14.3. - 28.3.18

Haku muihin kuin edellä mainittuihin amk- ja yliopistotutkintoihin johtaviin koulutuksiin

Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 28.6.18

Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 10.7.18

Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.18

Mahdolliset lisähaut järjestetään 2.7. - 15.8.18

Haku keväällä 2019 alkavaan koulutukseen

5.9. - 19.9.18

Toisen asteen yhteishaku

20.2. - 13.3.18

Haku ylioppilaspohjaisiin koulutuksiin.

Yhteishaun tulokset valmistuvat 14.6.18

Paikan vastaanottamisesta on ilmoitettava viimeistään 28.6.18 ja varasijat ovat voimassa 17.8.18 asti.

Ei syksyn yhteishakua.