Opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuolto jakautuu yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, joka siirtää opiskeluhuollon painopistettä enemmän ehkäisevään ja yhteisölliseen työhön. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden ja kuraattoripalveluiden lisäksi monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon, jota toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä yhteistyössä mm. oppilaan/opiskelijan ja heidän huoltajiensa kanssa. Tähän tarvitaan aina opiskelijan ja/tai huoltajien suostumus.

Sodankylän kunnan jokaisessa koulussa toimii koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä eli hyvinvointiryhmä, joka vastaa koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Tässä ryhmässä ei käsitellä yksittäisten opiskelijoiden asioita, vaan ne käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Tämän ryhmän käsiteltäviksi voi myös opiskelijat tuoda käsiteltäviksi sellaisia asioita, jotka huolettavat kouluyhteisössä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä