≡ Navigointi

Vapaa-ajan palvelut

Sodankylän kunnan vapaa-ajan palveluiden sivuille!

Sodankylän kunnan vapaa-ajan palvelut

Vapaa-ajan palveluiden tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteet ja toimenpiteet ovat turvata kuntalaisille mahdollisimman monipuolinen liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriharrastustarjonta, toimiva vapaa-ajan kenttä, kaikki ikäluokat huomioiva palveluverkosto, ympäristön Jääkiekkoilijatja olosuhteet hyödyntävä toiminta, joka mukautuu yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Toimintastrategia
Strategiana on kehittää vapaa-aikajärjestöjen kanssa yhteistyöhön tukeutuva monitahoinen toimintaverkosto. Tehtävät ja toiminnot suhteutetaan olemassaoleviin resursseihin. Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa jatketaan. Toteutetaan vapaa-aikahankkeeseen sisältyneiden toimintatilojen suunnittelu ja rakentaminen. Tarjotaan monipuolisia liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen palveluja.

Vapaa-ajan palveluiden yhteystiedot

Vastuualuepäällikkö Arja Nieminen
puh. 0400 - 721 029

Kulttuurisihteeri Merja Leinonen
puh. 0400 - 535 652

Etsivä nuorisotyöntekijä/koordinaattori
Saana Guttorm
puh. 040-5291345

Vapaa-ajan ohjaaja/ Etsivä nuorisotyöntekijä Jouni Salminen
puh. 0400 - 329 025

Vapaa-ajanohjaajat
Anniina Marjala ja
puh. 040-4826511
Piia Kaarniemi
puh. 040-4868003


Liikunnanohjaaja Jani Uusitalo
puh. 0400-257958

Liikunannohjaaja Annukka Moilanen
Sodankylän liikuntahalli
puh. 040-8329 339

Liikuntahallin iltavalvoja 31.5.2017 saakka
klo. 15:00-21:00
puh. 040-1431722

Uinninvalvoja/opettaja puh. 040 - 748 8464

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
Sompion koulu 10-12, 99600 Sodankylä
puh. 040 - 719 4385,
E-mail: sari.vasara@sodankyla.fi
Avoinna 12.00-17.00

AKk, Koulutie 2 rak. A, 99600 Sodankylä
puh. 040 - 542 4802
Avoinna 6.30-8.45, 11.50-17.00