Koulukuljetukset

Esi- ja perusopetus

Perusopetusta, esiopetusta ja lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus Perusopetuslain 32 §:n mukaan ilmaiseen kuljetukseen jos koulumatka on yli 5 km tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, vaaralliseksi tai rasittavaksi.

Harkinnanvaraista kuljetusta haetaan koulutoimistosta/kouluilta saatavilla lomakkeilla. Hakuaika on kuluvan vuoden maaliskuun loppuun saakka (seur.lukuvuodelle) tai kyyditystarpeen ilmaantuessa.

Tarkemmat ohjeet Oppilaskuljetuksen perusteista.