Ajankohtaista

Lukiobarometri 2019 selvitys on julkaistu

Suomen historian ensimmäinen lukiobarometri julkaistiin Helsingissä 28.11. Lukiolaisbarometri 2019 on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr:n tuottama selvitys, jossa on tutkittu lukiolaisten arkea ja kokemuksia heidän omasta näkökulmastaan. 

Myös SISU-hanke osallistui omalla artikkelillaan lukiobarometri 2019 selvitykseen. Artikkelissa tarkastellaan lukiobarometrin aineiston pohjalta sitä, millainen on lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön tarjonta ja sen tuntemus, missä määrin lukiolaiset osallistuvat yhteistyöopintoihin ja muihin tapahtumiin sekä onko mahdollinen osallistuminen vaikuttanut heidän koulutus- ja urasuunnitelmiinsa. Tämän lisäksi tarkasteltiin lukiolaisten jatkokoulutussuunnitelmien tilaa kysely hetkellä. Lukiobarometrin antamaa kuvaa verrattiin vielä SISU-hankkeen rehtorikyselyn tuloksiin.

Lukiobarometri 2019 selvitykseen pääset tutustumaan tarkemmin Otus sr:n nettisivuilla.

Kasvatustieteen päivät 21.-22.11.2019


Kasvatustieteen päivien vietettiin Joensuussa marraskuun lopussa. Päivien teemana oli Oppimisen maisemat muuntuvat - entäpä sitten?
Opiskelu, opetus ja siten myös oppiminen tulevat ulos luokkahuoneista, tapahtuvat entistä enemmän yhteisöllisesti ja haastavat vuorovaikutustaitoja.

SISU-hanke oli mukana kertomassa hankkeen tuloksista alueellisen tasa-arvon näkökulmasta.Lue enemmän esityksestä Miten varmistetaan lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön alueellinen kattavuus ja tasa-arvoisuus? -blogitekstistä.

Uudet lukion opetussuunnitelman perusteet on julkaistu


14.11.2019

Lukion opetussuunnitelman uudet perusteet julkistettiin lukiopäivillä Helsingissä 7.11.2019. Kirjoitimme perusteista blogitekstissä keväällä, kun perusteluonnos oli lähtenyt lausuntokierrokselle. Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä sekä kansainvälistymistä koskeva perusteiden osio on pysynyt suurin piirtein samanlaisena, kuin se oli luonnoksessa. Joitain pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä on toki tehty.

Yksi − tosin hieman kryptiseksi jäävä − ajatus on, että opiskelijalle avataan näkymiä tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin. Lisäksi perusteissa on tarkennettu, että opetustarjontaa suunniteltaessa opintojaksoihin voidaan yhdistää korkeakouluihin tutustumista sekä kansainvälisyys- ja työelämäosaamista. Paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee päättää yhteistyötahoista sekä konkretisoida yhteistyön tavoitteet ja muodot.

Perusteisiin on myös täsmennetty uuden lukiolain vaatiman henkilökohtaisen opintosuunnitelman sisältö. Suunnitelmassa tulee olla kuvattuna mm. korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa toteutettavat opiskelu- ja tutustumisjaksot sekä työelämään tutustumisjaksot. Opintosuunnitelmassa tulee myös olla jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

Ammatillisen koulutuksen korkeakouluyhteistyö

4.6.2019

Lukioiden ohella myös ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on laissa säädetty velvoite olla yhteistyössä korkeakoulujen kanssa (L 531/2017, § 124). Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen välinen yhteistyöryhmä julkaisi yhteistyön nykytilaa ja toimintamalleja luotaavan raporttinsa 31.5.

Yhteistyöryhmän koulutuksen järjestäjille teettämän kyselyn mukaan ammatilliset oppilaitokset tekevät varsin runsasta ja monipuolista yhteistyötä erityisesti ammattikorkeakoulujen kanssa. Yliopistojen suuntaan yhteistyö on vähäisempää. Hankeyhteistyö on kummallakin sektorilla tyypillisin yhteistyömuoto.

Yhteistyön keskeiset tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyössä: jatkokoulutukseen ja työelämään siirtymisien sujuvoittaminen ja nopeuttaminen. Kehittämisryhmän näkemyksen mukaan jatkossa yhteistyön kehittämistä tulisikin käsitellä toisen asteen kattavana kokonaisuutena.

Ohjauksen päivät 8-9.5.2019 Helsingissä8.5.2019

Helsingissä järjestettiin 8-9.5. Ohjauksen päivät opinto-ohjaajille ja ohjauksen parissa toimiville henkilöille. Päivien tavoitteena oli vahvistaa ja tukea elinikäiseen oppimiseen liittyvää ohjausta ja ehkäistä koulutuksesta syrjäytymistä sekä saada ajankohtaista tietoa ohjauksesta.

Myös Siirtymät sujuviksi -hanke oli mukana esittelemässä hankkeen taustoja ja lähtökohtia.

Tässä linkki päivien esityksiin (voimassa toukokuun loppuun saakka)
https://www.oph.fi/opetushallitus/seminaariaineistot/Ohjaus19

Jokaisella mahdollisuus kansainvälistymiseen!


15.4.2019

Selvityshenkilö Tuula Teeren raportti siitä, miten kansainvälinen liikkuvuus kaksinkertaistetaan, on ilmestynyt opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa.

Raportissa luodaan katsaus myös lukioiden kansainväliseen liikkuvuuteen sekä esitetään joukko toimenpiteitä kansainvälistymisen lisäämiseksi. Raportin mukaan Suomeen tarvitaan kansallinen tiekartta selkeine määrällisine tavoitteineen, keskitetty tieto kansainvälistymisinstrumenteista ja rahoituskanavista sekä riittävä resursointi oppilaitosten kansainvälistymisen mahdollistamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää lukiolle, joiden liikkuvuusmäärät ja kansainvälistymisen edellytykset vaihtelevat suuresti.

Kysely lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyöstä lähetetty rehtoreille

12.4.2019

Hankkeen valtakunnallinen kysely lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä lähetettiin lukioiden rehtoreille 8.4.2019. Kyselyn postituksesta vastasi Opetushallitus.

Hyvät lukioiden rehtorit: arvostamme yhteistyötänne kyselyyn vastaamisessa! Jokainen vastaus on tärkeä, jotta saamme mahdollisimman kattavan kuvan korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön sekä kansainvälisen toiminnan määrästä ja sisällöistä. Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 18.4.2019.

6.5.2019
Hankkeen valtakunnallinen kysely on päättänyt. Kiitämme kaikkia siihen vastanneita lukioiden rehtoreita!

Seuraile SISU-hankkeen sivuja, sillä julkaisemme kyselyn tuloksia piakkoin!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä