Hankkeen eteneminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi toteutetaan kaikille Suomen lukioille suunnattu verkkokysely keväällä 2019.

Kyselyn lisäksi toteutetaan muutamissa lukioissa laadullinen tiedonkeruu, jolla selvitetään tarkemmin opettajien, opinto-ohjaajien ja erityisesti opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä ja sen hyödyllisyydestä.


Etenemiskuva.jpg