Esittely

Siirtymät sujuviksi: mitä hankkeessa tehdään

Tämä sivusto esittelee Siirtymät sujuviksi: lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö (lyh. SISU) -hankkeen toimintaa.

Yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän haasteita on hidas siirtyminen lukiosta korkeakoulutukseen. Haasteeseen on pyritty vastaamaan kehittämällä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ja lisäämällä lukioiden ja korkeakoulujen sekä työelämän välistä yhteistyötä.

Uuden lukiolain (714/2018) tavoitteena on yhteistyön laajentaminen ja syventäminen. Lailla halutaan parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua korkeakouluihin ja korkeakouluopintoihin jo lukio-opintojensa aikana.

Yhteistyön lisäämisellä pyritään tukemaan sujuvaa siirtymää lukiosta korkeakouluun vahvistamalla lukiolaisten jatko-opinto- ja urasuunnitteluvalmiuksia, sujuvoittamalla opintopolkuja, edistämällä osuvia koulutusvalintoja ja ehkäisemällä epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämistä.

Näin edistetään opiskelijoiden jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä tarvitsemien tietojen ja valmiuksien kokonaisvaltaista kehittymistä lukio-opintojen aikana.

Hankkeessa selvitetään
 • Millaiset edellytykset lukioilla on vastata uuden lukiolain velvoitteisiin ja tavoitteisiin, mitä mahdollisia esteitä tavoitteiden saavuttamisella on sekä millaisia hyviä yhteistyömalleja ja käytäntöjä olisi jatkossa syytä edistää, levittää ja kehittää?

 • Millaista yhteistyötä lukiot korkeakoulut ja työelämä tekevät?

  • yhteistyön laajuus, tavoitteet ja toteutustavat

  • yhteistyön kohderyhmät, erityisesti opettajien työelämäyhteistyö

  • toteutuuko kansainvälisyys yhteistyössä

  • yhteistyön käytännön organisointi oppilaitoksissa

  • tunnistetut hyvät käytännöt

 • Mitä haasteita yhteistyöhön liittyy erityisesti uuden lukiolain näkökulmasta?

  • mitä ovat yhteistyön keskeiset esteet

  • mitkä tekijät edistävät yhteistyön ja erilaisten yhteistyömuotojen kehittämistä

Hankkeen toteuttavat  Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) 1.2.-31.12.2019. Hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS).

Lisätietoa SISU -hankkeesta löydät myös täältä ​SISU_esite_web.pdf​.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä