Siirtymät sujuviksi

Uusin blogikirjoitus

EduFutura Jyväskylä - uudenlainen toimintamalli toisen asteen ja korkeakouluasteen oppilaitosten yhteistyöhön

EduFutura.jpg


27.11.2019, Timo Salminen ja Helena Aittola

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä. Ammattikoulutuksen ja lukioiden osallisuus yhdessä korkeakoulujen kanssa tarjoaa uuden ja ainutlaatuisen toimintamallin, jonka myötä tavoitellaan joustavia opintopolkuja ja uudistetaan oppimista.


EduFutura Forum 14.-16.11.2019 kokosi Jyväskylään koulutuksen ja oppimisen asiantuntijoita, johtajia, opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita eri koulutusorganisaatioista jakamaan tietoa, ideoita ja ajatuksia siitä, millaisia vaatimuksia ja haasteita yhteiskunnalliset muutokset asettavat jatkuvalle oppimiselle ja sen järjestämiselle. Lue lisää>>Miten varmistetaan lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön alueellinen kattavuus ja tasa-arvoisuus?

suomi3.jpg26.11.2019, Timo Salminen ja Helena Aittola

Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision tavoitteena on muun muassa nostaa koulutustasoa niin, että vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.

Koulutusjärjestelmämme yhtenä ongelmana on kuitenkin hidas siirtyminen lukiosta korkeakoulutukseen: noin kolmannes uusista ylioppilaista siirtyy jatko-opintoihin välittömästi lukion jälkeen ja välivuoden pitäminen on yleistynyt (OKM 2017; TK 2018).

Tähän ongelmaan on pyritty vastaamaan kehittämällä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ja lukioiden ja korkeakoulujen sekä työelämän välistä yhteistyötä. Opiskelijavalintauudistusten vaikutukset ovat toistaiseksi olleet kuitenkin vähäisiä (Ahola, Asplund & Vanhala 2018; Ahola & Spoof 2019). Yhteistyötä taas on kokeiltu ja kehitetty lukuisissa hankkeissa. Tälle toiminnalle on kuitenkin leimallista paikallisuus ja pirstaleisuus ja siltä puuttuu valtakunnallinen ja strateginen ulottuvuus (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2015; OKM 2017). Uuden 1.8.2019 voimaan tulleen lukiolain tavoitteena on yhteistyön laajentaminen ja syventäminen. Haasteena on yhteistyön alueellinen kattavuus ja tasa-arvoisuus. Miten varmistetaan yhteistyön toimivuus myös korkeakoulupaikkakuntien ulkopuolella ja maaseudulla? Lue lisää >>