Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys

Toivalan koulussa toimii vanhempainyhdistys. Yhdistys on avoin kaikille oppilaiden huoltajille. Vanhempainyhdistyksen tarkoitus on edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa. Yhdistys valitsee keskuudestaan hallituksen ja sen toimijat, mukaan toivotaan edustajia kaikilta luokilta. Kokoukset ja tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Toivalan koulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on:

- edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
- tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä
- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
- toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

Lisätietoa vanhempainyhdistyksen toiminnasta saa hallituksen jäseniltä (yhteystiedot alla).