Tiedotteet

Koulutiedote 20.9.2017

Syksy saapuu myös liikenteeseen

Syksyn myötä liikenneolosuhteet muuttuvat. Ilman heijastimia ja valoja liikkuvat jalankulkijat ja pyöräilijät erottuvat huonosti liikenteessä myös valaistussa taajamassa. Nyt onkin aika tarkistaa heijastimet ja polkupyörän valot kuntoon – pyöräilykypärää unohtamatta.

Kodin ja koulun päivä, tervetuloa!

Valtakunnallista Kodin ja koulun päivää vietetään syyskuun viimeisenä perjantaina 29. syyskuuta, tervetuloa mukaan kotiväki! Aamulla klo 8-9 on tarjolla open aamuomenat ruokasalissa. Paikalla on koulun henkilökuntaa ja tarjolla omppuja, joita pureskellessa voi keskustella ja vaihtaa ajatuksia. Klo 9-10 on avoimet ovet, huoltajat voivat tulla mukaan oppitunnille ja sen jälkeen ns. pitkälle liikuntavälitunnille.

Uusi johtokunta

Koulujen johtokunnat toimivat valtuustokausittain. Toivalan ja Suininlahden kouluilla on yhteinen johtokunta, jonka jäsenet vuosina 2017 -2010 ovat Jaana Hiltunen, Pasi Ruotsalainen, Sanna Siirilä-Reinikainen, Tiia Venäläinen ja Pasi Voutilainen. Johtokunnassa on myös sivistyslautakunnan, henkilökunnan, opettajakunnan ja yläkoulun oppilaskunnan edustajat.

Toivalassa VERSOaa

Verso eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen perustuva yhteisöllinen menetelmä, joka tuo vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelu tukee koulun muita yhteisöllisiä toimintatapoja ja luo väylän oppilaiden osallisuudelle. Sovittelussa opitaan vuorovaikutustaitoja myös tulevaa elämää varten. Verso-toimintaa on yli 600 suomalaiskoulussa, myös Siilinjärvellä. Nyt mukaan lähtevät Kasurilan, Pöljän ja Toivalan koulut. Vaikuttavuusselvityksen mukaan Verso-ohjelman tuloksena on koettu koulujen ilmapiirin parantuneen ja riitojen vähentyneen.

Lyhyesti kuvattuna vertaissovittelussa osapuolia hiukan vanhemmat sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelun aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelussa ei etsitä syyllisiä tai jaeta rangaistuksia. Toimintamallia noudattamalla sovittelijaoppilaat ja ristiriidan osapuolet harjoittelevat sovittelutaitojaan ja etenevät sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Sovittelun periaatteet ovat puolueettomuus, vaitiolo, ei rangaistuksia vaan ratkaisuja ja vapaaehtoisuus.

Sovittelutoiminta ei poista koulun muita puuttumisen menetelmiä ja vastuu sovittelutoiminnasta säilyy koulun aikuisilla. Sovittelutoimintaa ohjaa koulun henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi, joka arvioi aina tapauskohtaisesti, mikä tilanne ohjataan vertaissovitteluun ja mikä taas tarvitsee koulun muita menettelyjä. Sovittelijoina toimivat koulumme koulutetut 4.-5. luokkien oppilaat.

Versosta voi lukea lisää täältä.