Tietotekniikka

Tietotekniikan opetus

Opetuksen tavoitteena on kansalaisten tietoteknisten perusvalmiuksien parantaminen ja tietojen ja taitojen päivittäminen. Valtakunnallisena opetuksen tavoitteena on tietoteknisen syrjäytymisen ehkäiseminen kohderyhmänä etenkin ikäihmiset.