Kielet

Kielten opetus

Kieltenopetuksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita kommunikoimaan yli kielellisten ja kulttuuristen rajojen. Kielellisten valmiuksien ohella opiskelija saa kulttuuripääomaa sekä uusia näkökulmia paitsi erilaisuuden ymmärtämiseen myös omaan kieleen ja kulttuuriin. Lisäksi tavoitteena on omien opiskelutaitojen kehittäminen, oman oppimistyylin ja vahvuuksien löytäminen. Käyttämällä esim. pari- ja pienryhmäkeskustelua opiskelijoita ohjataan aktiiviseen, toiminnalliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan omatoimiseen opiskeluun ja erilaisten oppimismahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Opistomme tarjoaa myös kielten yksityis-/pienryhmäopetusta. Opetus suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa vastaamaan hänen yksilöllisiä tarpeitaan. Pienryhmässä opiskelijoilla on oltava sama lähtötaso ja tavoite. Maksu jakautuu silloin osallistujien kesken. Voit valita seuraavista paketeista: 4 x 45 min. 175 €, 6 x 45 min. 261 €, 8 x 45 min. 349 € tai 10 x 45 min. 437 €. Myös yrityksille voidaan räätälöidä omaa kielikoulutusta myyntipalveluna.