Opetus

Kansalaisopiston yleinen opetustarjonta

Siilinjärven kansalaisopiston opetustarjonta koostuu luennoista, erikoiskursseista, kieli-, kädentaito-, liikunta-, tanssi-, musiikki-, taide-, ja tietotekniikkakursseista. Katso jokaisen ainealueen omalta sivulta tietoja tarkemmin.

Toiminta-ajatus
Siilinjärven kansalaisopiston perustehtävä on tarjota pääasiassa aikuisille mahdollisuus yleissivistävään ja erityisalojen tietojen ja taitojen kehittämiseen ja uusien omaksumiseen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Opisto palvelee paikallista ajankohtaista ja tulevaisuuden sivistystarvetta. Myös taiteen perusopetus lähinnä lapsille ja nuorille on opistotoiminnan merkittävä osa-alue.

Opiston perusarvot
Toiminta tukee yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä, ottaen tasapuolisesti huomioon eri yhteiskuntaryhmät. Opetus edistää opistossa opiskelevien hyvinvointia ja terveyttä ja lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Se on kuntalaisten tarpeista lähtevää ja helposti saavutettavaa.