Taiteen perusopetus

Kansalaisopisto antaa yleisen oppimäärän taiteen perusopetusta

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, pätevin opettajavoimin annettua, tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Kansalaisopisto antaa yleisen oppimäärän taiteen perusopetusta musiikissa, tanssissa ja visuaalisista taiteista kuvataiteissa ja käsitöissä. Usean eri taiteenalan tarjonta mahdollistaa myös taiteidenvälisen opetuksen toteuttamisen.

Opetus on suunnattu pääsääntöisesti 7-15-vuotiaille. Tanssin opiskelu voidaan kuitenkin aloittaa jo 3-vuotiaana ja musiikissa annetaan myös aikuisopetusta. Opinnoista annetaan vuosittain tarvittaessa osallistumistodistus. Yleisen oppimäärän päättötodistus annetaan oppilaalle, kun hän on suorittanut 10 opintokokonaisuutta.

Kansalaisopistossa on otettu käyttöön nykyiset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat 1.8.2006. Tanssikoulun ja kuvataidekoulun opetussuunnitelmia on lisäksi päivitetty vuonna 2011. Opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen 30.3.2005 vahvistamaan Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Opiskelija suorittaa taiteen perusopetuksessa opintokokonaisuuksia, joita on oltava vähintään 10 päättötodistuksen saamiseksi. Laskennallinen opetuskertojen tai opetustuntien määrä on vähintään 500.

Opetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen. Opintokortti ei käy taiteen perusopetukseen.