Uskonnolliset tilaisuudet koulussa

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta. Opetus järjestetään tällöin sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu. Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Oppilas, joka ei kuulu tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huoltajan ilmoitettua asiasta perusopetuksen järjestäjälle osallistua mainittuun uskonnonopetukseen.

Pentti Haanpään koululla  on evankelisluterilaista ja  elämänkatsomustiedon opetusta.

Koulussa on uskonnollisia tilaisuuksia, mutta koulu ei velvoita oppilasta uskonnon harjoittamiseen. Uskonnon harjoittamista ovat jumalanpalvelukset ja uskonnolliset päivänavaukset. Ne oppilaat, jotka eivät osallistu näihin tilaisuuksiin osallituvat koululla kyseiseksi ajaksi järjestettyyn muuhun toimintaan.
Huoltaja voi ilmoittaa luokanopettajalle mikäli oppilas ei osallistu seurakunnan tilaisuuksiin. Ilmoitus tehdään vain kerran.

Juhlissa laulettavat yksittäiset virret, esim. Suvivirsi, tai tutustuminen kirkkoon eivät ole uskonnon harjoittamista.

Uskonnolliset tilaisuudet koulussa

Koulun tapahtumakalenterissa ja tiedotteissa ilmoitetaan seurakunnan pitämät päivänavaukset ja muut uskonnolliset tapahtumat (syys-, joulu-, pääsiäis- ja kevätkirkko). Oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin, järjestetään ko. aikana muuta ohjattua toimintaa.

Koululaiskirkkojen aikana oppilaat, jotka eivät osallistu kirkkoon, opiskelevat koululla kokoontuen pienryhmätilaan.
Koulussa pidettävät seurakunnan aamunavaukset toteutetaan pääasiassa yhteistilaisuuksina  liikuntasalissa. Oppilaat, jotka eivät osallistu seurakunnan aamunavauksiin, kokoontuvat yhteiseen aamun aloitukseen pienryhmätilaan,  jossa heille on yhteistä ohjelmaa opettajan ohjaamana.

Jos oppilas ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin, huoltaja ilmoittaa asiasta luokanopettajalle. Kertaluonteinen ilmoitus riittää.