Oppilashuolto

Pentti Haanpään koulun oppilashuolto

Pentti Haanpään koululla toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sen keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Se huolehtii myös kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Koulukohtaisesta oppilashuollosta käytetään myös nimitystä yhteisöllinen oppilashuolto. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja sekä opettajat ja avustajat tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa mukaan kutsutaan koulupsykologi.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia terveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Sen tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kehitystä, hyvinvointia, terveyttä ja oppimista sekä turvata varhainen tuki ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Yksittäisen oppilaan tukemiseksi ja hänen tilannettaan käsittelemään sovitaan asiantuntijaryhmä. Jokaisen tilanteen kohdalla asiantuntijaryhmän kokoonpano sovitaan etukäteen yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.