Toiminta-ajatus

Pentti Haanpään kolun toiminta-ajatus ja tavoitteet

Koulun toiminta-ajatus

Koulu tukee kodin ja ympäristön kanssa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua oppilaan yksilölliset lähtökohdat huomioiden.

 

Perusopetuksen tavoite

Pentti Haanpään koulu on oppimisympäristönä kannustava, kehittyvä, turvallinen, yksilöllisesti oppilaan huomioiva ja omaa toimintaansa arvioiva yksikkö. Koulun tavoitteena on auttaa oppilasta kasvamaan itseään, toisia ja ympäristöään arvostavaksi vastuuntuntoiseksi ja toimintakykyiseksi kansalaiseksi.