Oppilaskunta

Oppilaskunnan tehtävä

Koulussamme toimii oppilaskunta. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat.
Heitä edustamaan on valittu 1-2 oppilasta joka luokka-asteelta.

Oppilaskunnan tehtävänä on edistää koulunkäyntiin ja kouluviihtyvyyteen vaikuttavia asioita oppilasnäkökulmasta.

Tavoitteena on kehittää toimintaa ideoimalla kehittämiskohteita, järjestämällä tempauksia ja teemapäiviä, puuttumalla mahdollisiin epäkohtiin.