6. Kokeen uusiminen ja tutkinnon täydentäminen

Kokeiden uusiminen

Hyväksytyn kokeen uusiminen
Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta. Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta myös tutkinnon suorittamisen ollessa kesken. Tämä koskee kaikkia kokelaita, myös jo valmistuneita ylioppilaita. 

(Näin ollen myös henkilö, joka on suorittanut kokeen jo ennen lakimuutosten 2019 voimaantuloa ja käyttänyt nykyisen lain salliman hyväksytyn kokeen yhden uusimiskerran, saa tulla uusimaan haluamansa kokeen niin monta kertaa kuin haluaa.)

Hylätyn kokeen uusiminen
Tutkinnon suorittanut kokelas voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta. Tämä tarkoittaa sitä, että ylimääräistä hylättyä koetta ja pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta ylioppilaaksi tulon jälkeen. Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin he ovat päässeet ylioppilaaksi.

Tutkinnon ollessa kesken (kokelas saa hylätyn tutkinnon suorittamisen aikana eli hajauttaa ja ei ole vielä valmistunut ylioppilaaksi) hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Jos kokelaan aikaraja kokeen uusimiselle ei ole vielä tullut täyteen, hän saa uusia kokeen uuden lain mukaisesti kolme kertaa. Näin ollen esimerkiksi

  • kokelas, joka saa kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran keväällä 2019, saa uusia kokeen syksyllä 2019, keväällä 2020 ja syksyllä 2020
  • kokelas, joka on saanut kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran syksyllä 2018, saa uusia kokeen keväällä 2019, syksyllä 2019 ja keväällä 2020
  • kokelas, joka on saanut kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran keväällä 2018, saa uusia kokeen syksyllä 2018, keväällä 2019 ja syksyllä 2019. Kokelaalla on suoritusaikaa vielä jäljellä uuden lain tullessa voimaan. Hän voi uusia hylättyä koetta vielä syksyllä 2019 riippumatta siitä, onko hän jo käyttänyt nolla, yksi vai kaksi uusimiskertaa.

Kun uusit hylätyn pakollisen kokeen, voit halutessasi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää, että tutkintosi pakollisiin kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän oppimäärän A-tason koe. Siten kokelas, joka esimerkiksi on hylätty pakollisessa pitkässä matematiikan kokeessa, voi hylättynä kokeena uusia lyhyen matematiikan kokeen.

Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa. Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää todistukseen.

Huom. Jos kirjoituksissa tulee pakollisiin aineisiin hylättyjä, voit lisätä uusia ylimääräisiä kirjoitettavia aineita vain kolmella ensimmäisellä kirjoituskerralla. Sen jälkeen sinun on vain mahdollista uusia kokeita, etkä voi lisätä uusia kirjoitettavia aineita. Kun olet saanut tutkinnon valmiiksi, voit täydentää tutkintoa yo-todistuksen saamisen jälkeen eri aineiden kokeilla.

Jollei tutkintoa ole suoritettu säädetyssä ajassa, on se kokonaisuudessaan uusittava.

Voit kuitenkin täydentää tutkintoa suorittamalla eri tason kokeen sen jälkeen, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti.

(Osa näistä asioista muuttuu k2022 tutkinnon aloittavilla, ks. YO-opas luku 1.)

Tutkinnon täydentäminen

Ylioppilastutkintoa voi täydentää vielä sen jälkeen, kun on jo saanut ylioppilastodistuksen (ja lakin). Voi tehdä kokeita, joihin ei ole aikaisemmin osallistunut. Tutkintoa voi täydentää myös saman oppiaineen eritasoisella kokeella. Täydentäminen on mahdollista sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu, muutoin ajankohtaa ei ole rajoitettu. Täydentämällä suoritetuista hyväksytyistä kokeista saa erillisen todistuksen. Voit uusia kokeen niin monta kertaa kuin haluat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä