7. Milloin lukion päättötodistus? Milloin yo-todistus?

Milloin lukion päättötodistus?

Päivälukiossa päättötodistus annetaan, kun

  1. kokonaiskurssimäärä on vähintään 75 kurssia, joista vähintään 10 kurssia on syventäviä
  2. kaikki pakolliset kurssit on suoritettu
  3. jokainen oppiaine voidaan arvioida: Oppiaineesta voidaan antaa numero päättötodistukseen, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu ja valtakunnallisista kursseista tulleiden hylättyjen arvosanojen (4) määrä ei ylitä seuraavia rajoja:

Opiskelijan aineessa opiskelemien valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien määrä

Näistä kursseista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja (4) enintään

1 – 2 kurssia

0

3 – 5 kurssia

1

6 – 8 kurssia

2

9 kurssia tai enemmän

3


Opiskelijan oppiaineen arvioinnissa ovat mukana kaikki valtakunnalliset kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. H-kursseja (hylätyt koulukohtaiset kurssit, hylätyt valtakunnalliset soveltavat kurssit ja hylätyt itsenäisesti opiskellut kurssit) ei lasketa mukaan oppiaineen kurssikertymään, eikä niitä saa merkitä päättötodistukseen.

Aikuislukiossa päättötodistus annetaan, kun

  1. kokonaiskurssimäärä on väh. 44 (alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneella 48)
  2. kuten edellä (päivälukiossa)
  3. kuten edellä (päivälukiossa)

Voit halutessasi saada suoritusmerkinnän S päättötodistukseen
a) liikunnasta
b) niistä oppiaineista, joissa opiskelet vain yhden kurssin
c) valinnaisista kielistä, jos opiskelet niitä enintään kaksi kurssia

Voit ilmoitaa toiveesi S-merkinnästä koulusihteerille heti kurssin suoritettuasi, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen yo-juhlaa.

Milloin ylioppilastutkintotodistus?

Ylioppilastutkintotodistus (ja lakki) annetaan, kun

  1. olet suorittanut hyväksytysti neljä pakollista koetta (tai hylätty pakollinen kompensoituu)
  2. olet saanut lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen tutkinnon suorittamisesta
  3. olet suorittanut yo-kirjoitusten tutkintomaksut
Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut tutkinnon pakolliset kokeet mutta joka ei saa lukion päättötodistusta tai muuta vastaavaa todistusta, lautakunta antaa todistuksen hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta. Tällainen todistus annetaan myös tutkintoa suorittavalle kokelaalle, joka sallitussa ajassa on hyväksytysti suorittanut vain osan kokeista. Lautakunnan antaman todistuksen saa myös erillisen kokeen suorittaja sekä ylioppilas, joka tutkintotodistuksen saamisen jälkeen on uusinut kokeita tai täydentänyt tutkintoaan.

Nimitietojen julkaiseminen

Sekä lautakunnalla että lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi mm. tiedostusvälineille sen jälkeen, kun tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos et halua nimeäsi julkaistavaksi, ole heti yhteydessä lukiomme kanslistiin. Jos sinulta puuttuu kurssisuorituksia, et ole ylioppilas eikä nimeäsi mainita listassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä