5. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osallistumisoikeus

Kokeeseen voi osallistua, kun on suorittanut aineen pakolliset kurssit (myös arvosanalla 4 suoritettu kurssi luetaan opiskelluksi kurssiksi). Vieraan lyhyen kielen kokeeseen voi osallistua, kun on opiskellut kielestä vähintään 3 kurssia. Rehtorin päätöksellä kokeeseen voi osallistua myös opiskelija, joka ei ole suorittanut aineesta kursseja em. määriä, jos hänellä muutoin voidaan katsoa olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen.

Osallistumisoikeudet kirjoituksiin tarkistetaan ennen koetta. 

Ylioppilaskirjoituksiin osallistumisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kolmen kirjoitettavan aineen suullisen kuulustelun suorittaminen (”tenttiminen”) hyväksytysti ennen yo-kirjoituksia. Hajauttaja tenttii tutkintokertojen aikana.

Kirjoituksiin ilmoittautuminen

Kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuun ensimmäisen puoliskon aikana ja syksyn kirjoituksiin touko-kesäkuun vaihteessa. Katso tarkemmat päivämäärät YO-oppaan etusivulta (tärkeitä päivämääriä). Ilmoittautuminen on sitova – ainetta, pakollisuutta/ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa ei voi jälkikäteen muuttaa. Erityisen painavasta syystä (esim. ilmoittautumisessa todistettavasti tapahtunut virhe) voidaan hakea lautakunnalta muutosta. Myös tutkintomaksut menevät ilmoittautumisten perusteella eikä sen perusteella, onko ollut kokeessa.

Jos olet osallistunut syksyn yo-tutkinnon kokeisiin, voit muuttaa seuraavan kevään tutkinnon ilmoittautumisia vielä välittömästi syksyn tutkintotulosten selvittyä.

Tutkinnon hajauttaja tekee ilmoittautumisen yhteydessä myös suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Suunnitelma on sitova vain seuraavaan tutkintokertaan liittyvän ilmoittautumisen osalta. Ilmoittautuminen ja suunnitelma täytyy tehdä ajan kanssa ja huolellisesti – kysy myös rohkeasti!

Jos aiot osallistua kirjoituksiin jossakin muualla kuin Sievin lukiossa, ota hyvissä ajoin (vähintään kuukautta ennen) yhteyttä rehtoriin, jotta ehdimme hoitaa asiaan liittyvien papereiden lähettämisen.

Erikoistapauksissa

Seuraavat ovat mahdollisia vain hyvin erikoistapauksissa:

Ilmoittautumisen mitätöiminen

Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet ilmoittautunut tutkintoon ja sinulla on osallistumisoikeus, kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. Lautakunta voi hakemuksesi perusteella mitätöidä ilmoittautumisen, jos kokeesta pois jäämiseen on erityisen painava, lautakunnan hyväksymä syy. Hakemukseen on liitettävä esimerkiksi lääkärintodistus sairaudesta, todistus ulkomailla opiskelusta tai työskentelystä kokeiden aikana tai todistus varusmiespalveluksen aiheuttamasta esteestä. Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin. Ilmoittautumisen mitätöinti ei pidennä ylioppilastutkinnon suorittamisaikaa. Ilmoittautuminen äidinkielen kokeeseen voidaan mitätöidä, jos olet pätevästä syystä estynyt osallistumasta joko lukutaidon tai kirjoitustaidon kokeeseen tai molempiin saman tutkintokerran aikana.

Tutkinnon uudelleen aloittaminen

Jos haluat erityisen painavasta syystä aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta tutkinnon ollessa vielä kesken, tähän on pyydettävä kirjallinen lupa lautakunnalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä