11. Kokeen arviointi, koesuorituksen näkeminen, oikaisupyynnöt

Palautekysely

Ylioppilastutkintolautakunta kerää jokaisen tutkintokerran kokeista palautetta kokelailta ja lukion henkilökunnalta. Palautekyselyjen avautumisesta tiedotetaan erikseen lautakunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vastaa palautekyselyyn, sillä palaute on tärkeää ylioppilastutkinnon kehittämisessä!

Kokeen arviointi

Kokeen arvostelee alustavasti lukion opettaja. Lopullisen arvostelun tekevät YTL:n arvostelijat - he lukevat ja arvostelevat jokaisen koesuorituksen uudelleen, eikä heidän arvosteluun vaikuta opettajan arvostelu. Lautakunta päättää arvostelutyön jälkeen kunkin aineen arvosanojen pisterajat. Pisterajat vaihtelevat vuosittain tasaten näin esim. kokeen vaikeustasosta tulevaa vaihtelua.

Kokelaat voivat tiedustella kokeen jälkeen palautetta ja alustavia lähtöpisteitä aineen opettajalta ja rehtorilta noin viikon päästä kokeesta.

Kun lopullinen arviointi valmistuu, YTL lähettää tulokset koululle. Kokelaalla on mahdollisuus saada tietää kokeensa arvostelua koskevat perusteet. Arvosteluperusteita koskevat tiedustelut tehdään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tulokset on julkistettu. Todetut tekniset virheet tai virheellisyydet, jotka eivät edellytä tarkistusarvostelua, lautakunta korjaa välittömästi.

Koesuorituksen näyttäminen lopullisen arvostelun jälkeen

Syksyn kirjoitustulokset julkaistaan marraskuun puolen välin paikkeilla ja kevään kirjoitustulokset toukokuun puolen välin paikkeilla. Tulosten julkaisemisen aikataulu on seuraava:
  • Tulosten julkaisupäivänä pisterajat julkaistaan YTL:n verkkosivuilla ja YTL antaa kokelaiden tulokset lukioiden tietoon, jolloin Sievin lukiossa tulokset siirretään Wilman kautta opiskelijoille nähtäväksi.
  • Seuraavana päivänä kokelas (ja alle 18 v kokelaan huoltaja) näkee arvotellut koesuoritukset Oma Opintopolku -palvelussa (ks. Ohje). 
Tätä vanhemmista koesuorituksista voit tilata kopion tai tulosteen lautakunnan verkkosivuilta. Syksyn tutkinnon suorituksesta voit tilata kopion aikaisintaan 20.12., kevään tutkinnon suorituksesta aikaisintaan 20.6. Kopio tai tuloste on maksullinen.

Paperisen koesuorituksen voit saada nähtäväksi 1,5 vuoden kuluessa siitä, kun tutkintokerta on saatu päätökseen.

Oikaisuvaatimus

Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Voit myös antaa esimerkiksi lukiosi rehtorille valtakirjan, jotta hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen puolestasi. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät lautakunnan verkkosivuilta. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta.


Ota näissä asioissa heti yhteys rehtoriin. Tutkinnon tulokset muuttuvat valitusajan jälkeen lopullisiksi niiden kokelaiden osalta, jotka eivät ole pyytäneet tarkistusarvostelua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä