9. YO-kokeet eri aineissa

Sähköisestä kokeesta

Muutama tärkeä seikka sähköisestä kokeesta (huom. tarkemmat ja ajankohtaisimmat tiedot ovat aina YTL:n sivulla):
  • Digitaalisessa kokeessa kokelaan on kirjoitettava vastaus koetehtävässä osoitettuun tilaan. Kokelas voi luonnostella samanaikaisesti vastauksia useampaan koetehtävään. Ennen kokeen päättämistä kokelas poistaa koetehtävien suorituksista ne, joita hän ei halua jättää arvosteltavaksi.
  • Kaikki kokelaan digitaalisessa kokeessa käyttämät paperit tulkitaan luonnoksiksi. Opiskelijan on kirjoitettava papereihin nimitiedot ja palautettava ne valvojalle kokeen päätyttyä.
  • Sähköisen kokeen vastauksia sisältävien ikkunoiden kirjasinkoon suurentaminen on kielletty ilman etukäteen annettua erityispäätöstä. Jos koejärjestelmän oletuskirjasinkoko kokelaan koneen näytöllä ei koneen teknisten ominaisuuksien vuoksi mahdollista kokeen suorittamista, kokelas voi kuitenkan vaihtaa kirjasinkokoa koejärjestelmän sovellusvalikosta (kirjasinkoon vaihtotoiminto). Valvoja voi vilpin estämiseksi määrätä kokelasta palauttamaan kirjasinkoon ennalleen.
  • Sähköisen kokeen vastauslaatikko suurenee automaattisesti, kun laatikkoon kirjoittaa tekstiä. Laatikkoa ei voi suurentaa käsin.
  • ks. myös kappale 10. Koepäivään varustautuminen, koepäivä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä