Valinnaisaineet ja niiden järjestäminen

Valinnaissaineet ja niiden järjestäminen

Opetussuunnitelman mukaan oppilaille tarjotaan kahdenlaisia valinnaisaineita: taide- ja taitoaineiden valinnaisia ja muita valinnaisia aineita. Alla olevaan taulukkoon koottu kokonaisuudessaan valinnaistuntien sekä vähimmäisvuosiviikkotuntimäärän ylittämien tuntien jako perusopetuksen aikana :


1lk 2lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk YHT
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 1 1 3 1 3 2 6 +5
Valinnaiset aineet 1 1 3 4 9
Vähimmäisvuosiviikkotuntimäärän
(222 vvt) ylittävät tunnit
1 1 1 1 1 5


Reisjärvellä alakoulujen osalta taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit on kiinnitetty kuvataiteen, käsityön ja liikunnan opetukseen opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, alla olevan taulukon mukaisesti. Kunkin taide - ja taitoaineen osalta opetussuunnitelma on laadittu ottaen huomioon ko oppiaineen paikallinen kokonaistuntimäärä ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty rakenne.


Taide-ja taitoaineiden valinnaiset :

Alakoulut:

Taide-ja taitoaineiden valinnaiset 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk
Käsityö 1 1 1
Liikunta 1
Kuvataide 1 1


Yläkoulun osalta oppilailla on mahdollisuus tehdä taide-ja taitoaineiden välillä valintoja opetuksen järjestäjän esittämistä vaihtoehdoista. Valinnaisten taide-ja taitoaineiden vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista (1vvh). Valinnaisten aineiden arviointi on käsitelty tarkemmin luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Yläkoulu:

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 8 lk 9lk
Käsityö 2 2
Kotitalous 2 2
Liikunta 1 1
Musiikki 1 1
Kuvataide 1 1
Valittavana yhteensä 3vvh 2vvh


Muut valinnaistunnit:
Alakoulun valinnaistuntien jako vuosiluokittain

1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk
Valinnaiset aineet 1 1
Vähimmäisvuosiviikkotuntimäärän
( 222 vvt) ylittävät tunnit
1 1 1 1

Alakoulun opetuksessa opetuksen järjestäjä on kiinnittänyt valinnaistunnit seuraavasti
 • 1 t englanti 4. vuosiluokka
 • 1 t matematiikka 5. vuosiluokka
Perusopetusasetuksen määrittelemän vähimmäisvuosiviikkotuntimäärän ylittävät 4 tuntia opetuksen järjestäjä on kiinnittänyt seuraavasti
 • 1 t matematiikka 1. vuosiluokka
 • 1 t matematiikka 2. vuosiluokka
 • 1 t ympäristöoppi 5. vuosiluokka
 • 1 t ympäristöoppi 6. vuosiluokka
Yläkoulun valinnaistuntien jako vuosiluokittain. Vähimmäisvuosiviikkotuntimäärän ylittävä 1 tunti kiinnitetään 7. vuosiluokan ruotsin opetukseen.

7 lk 8lk 9 lk
Valinnaiset aineet 3 4
Vähimmäisvuosiviikkotuntimäärän
(222vvt) ylittävät tunnit
1

Opetuksen järjestäjä on päättänyt tarjottavat valinnaisaineet, joista oppilas saa valita yllä esitetyn tuntijaon mukaisesti:
 • Saksa (2vvt) - vuosiluokilla 8 ja 9
 • Maa - ja metsätalous (2vvt) - vuosiluokilla 8 ja 9
 • Englanti (1vvt) - vuosiluokilla 8 ja 9
 • Ruotsi (1vvt) - vuosiluokilla 8 ja 9
 • Oppiainekokonaisuus (1vvt) - vuosiluokilla 8 ja 9
 • Koulukohtainen valinnaisaine (1vvt) -vuosiluokilla 8 ja 9

Vieraiden kielten vapaaehtoisia ja valinnaisia oppimääriä Reisjärven perusopetuksessa ovat:

B2 8 lk 9 lk
Saksa 2 2
Englannin syventävä 1
Ruotsin syventävä 1

Edellä mainituista vieraiden kielten vapaaehtoisista ja valinnaisista oppimääristä saksa ja ruotsi täsmennetään opetussuunnitelman kappaleessa 15.4.3 Vieraat kielet kohdassa Vieras kieli, B2-oppimäärä vuosiluokilla 7-9.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä