Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

Peruskoululaki (§ 32) sanoo koulumatkoista seuraavaa:

”Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.”

Koululautakunta on käyttänyt seuraavia periaatteita myöntäessään koulukuljetuksia:
1) perusopetuslaki
2) esikoululaisille on valtuuston päätöksellä järjestetty
koulukuljetus
3) lääkärin tai vastaavan lausunto
4) koululautakunnan harkinta (tien vaarallisuus, matkan pituus, tieolosuhteet, valaistus jne.); tässä on apuna ollut tiehallinnon kehittämä Koululiitu-ohjelma.

Hakeminen
Koulukuljetusta anotaan vapaamuotoisella koululautakunnalle osoitetulla hakemuksella.

Liitteet:

Koulukuljetukset
Liikenneturvallisuus

Koulukuljetusreitit

Oppilaiden kyydityksestä vastaa Kinnus-Kuljetus Oy. Kuljetusasioissa tulee ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Timo Pikki
044 068 8888

Pekka Pikki
0400 691 188

Niemenkartanon koululla järjestetään oppilaiden kouluuntulon aamuvalvonta sekä kyyditysten lähdön valvonta.Reisjärven koulukuljetusten reitit lukuvuonna 2021-2022:

Huom! Ks. Iltapäivän paluukyydit sivun lopusta. Aamureitillä auton numero voi olla eri kuin iltapäivällä.

AAMUN REITIT

Haapajärven suunta (auto nro 4)
Keskusta
Lestijärven suunta (auto nro 2)
Levonperän suunta (auto nro 3)
Sievin suunta (auto nro 1 IVECO)
Kiljanrannan suunta (auto nro 5 IVECO)
Ylilestin suunta
Kinnulanrannan ja Suonperän suunta (auto nro 5)
Peltoranta ja Hylkiranta
ILTAPÄIVÄN PALUUKYYDIT

Klo 13.00
Klo 14.00
Klo 15.00

Hylkiranta-Kiljanranta-Kangaskylä: auto nro 1
Muurasjärvi-Haapajärvi: auto nro 2
Kansanopisto-Levonperä: auto nro 3
Suonperä-Ylilesti: auto nro 4
Keskusta-Kinnulanranta-Lestijärvi: auto nro 5

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä