Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

Peruskoululaki (§ 32) sanoo koulumatkoista seuraavaa:

”Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.”

Koululautakunta on käyttänyt seuraavia periaatteita myöntäessään koulukuljetuksia:
1) perusopetuslaki
2) esikoululaisille on valtuuston päätöksellä järjestetty
koulukuljetus
3) lääkärin tai vastaavan lausunto
4) koululautakunnan harkinta (tien vaarallisuus, matkan pituus, tieolosuhteet, valaistus jne.); tässä on apuna ollut tiehallinnon kehittämä Koululiitu-ohjelma.

Hakeminen
Koulukuljetusta anotaan vapaamuotoisella koululautakunnalle osoitetulla hakemuksella.

Liitteet:

Koulukuljetukset
Liikenneturvallisuus

Koulukuljetusreitit

Oppilaiden kyydityksestä vastaa väliaikaisella sopimuksella Kinnus-Kuljetus Oy. Kuljetusasioissa tulee ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Timo Pikki
044 068 8888

Pekka Pikki
0400 691 188

Niemenkartanon koululla järjestetään oppilaiden kouluuntulon aamuvalvonta sekä kyyditysten lähdön valvonta.Reisjärven koulukuljetusten reitit:

AAMUN REITIT

Haapajärven suunta
KeskustaLestijärven suunta
Levonperän suunta
Sievin suunta
Ylilestin suunta
Ylilestin suunta lähialue

ILTAPÄIVÄN REITIT


Sievin suunta
Haapajärven suunta
Levonperän suunta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä