Koulun historiaa

Koulun historiaa

Reisjärvellä keskikoulu oli nelivuotinen ja käsitti luokat II - V. Kansakoulun kuudennen luokan jälkeen halukkaat pyrkivät oppikouluun. Oppilasmäärä oli alkuvuosina keskimäärin 35. Syksyllä 1965 se kuitenkin nousi niin korkeaksi, että jouduttiin perustamaan rinnakkaisluokka. Tästä edettiinkin lähes vuorovuositahtia siten, että joka toinen vuosi alkavalle toiselle luokalle muodostettiin rinnakkaisluokka. Suurimmilleen oppilasmäärä nousi lukuvuonna 1969 - 1970, jolloin koululaisia oli 211 ja jokaisella luokka-asteella kaksi rinnakkaisluokkaa. Syksystä 1961 lähtien keskikoulu toimi uudessa koulurakennuksessa.

Reisjärven kunnallisen keskikoulun ensimmäisenä johtajana oli Veikko Lepistö. Hänen jälkeensä johtajana toimivat Mauno Ahonen (1961 - 63), Kerttu Lämsä (1963 - 66), Seppo Matintalo (1966 - 71) ja Iikka Jämsä (1971 - 74), viimeksi mainittu peruskoulujärjestelmän tuloon asti. Tarkkaan ottaen viimeiset keskikoulun opetussuunnitelmaa noudattavat oppilaat valmistuivat Reisjärveltä lukuvuoden 1976 - 77 jälkeen, koska jo aloittaneet kävivät koulun oman järjestelmänsä mukaisesti loppuun.

Reisjärven kunta siirtyi hallinnollisesti peruskoulujärjestelmään 1.8.1974. Siirtyminen uuteen koulumuotoon tapahtui samanaikaisesti luokilla 1 - 7, joten kuntaan tuli ala-asteen lisäksi myös yksi yläasteen luokka. Samanaikaisesti yläasteen tiloissa, jotka laajennettuina voitiin ottaa käyttöön v. 1974, oli lisäksi kaksi kansalaiskoulun ja kuusi keskikoulun opetussuunnitelmaa noudattavaa luokkaa. Siirtyminen kesti kolme vuotta, minkä jälkeen Reisjärvellä oli peruskoulujärjestelmä kokonaisuudessaan käytössä.

Ensimmäiset vuodet peruskoulun yläaste toimi kolmisarjaisena (kolme rinnakkaisluokkaa), mutta lukuvuonna 1978 - 79 muodostui seitsemännelle luokalle vain kaksi rinnakkaisluokkaa.1974 - 76 yläasteen rehtorina oli Iikka Jämsä ja hänen jälkeensä virkaa hoiti Kirsti Lintinen. Hallinnollisesti yläasteen yhteyteen kuuluu myös erityiskoulu, joka aloitti toimintansa vuonna 1972. Silloin siinä annettiin mukautettua opetusta. Vuonna 1980 kuvaan tuli mukaan myös harjaantumisopetus. Koulurakennus valmistui vuonna 1962 ja sitä laajennettiin vuonna 1974. Koulu käsittää luokat 7 - 9. Koulun takana sijaitsee yläasteen ja lukion yhteinen urheilukenttä. Kirsti Lintisen jäädessä eläkkeelle tämän vuosituhannen vaihteessa rehtoriksi tuli Juhani Tilli.

Reisjärven yläaste on ollut vuodesta 1994 lähtien kurssimuotoinen. Samaisena vuonna 1994 aloitti yläasteen 8C luokka yrittäjyyskokeilun, joka otettiin vastaan kaikkialla maassa hyvin. Siinä oppilaille opetettiin yrittämisen taitoja ja lopuksi he saivat kokeilla oppimaansa käytännössä järjestämällä kevätmarkkinat.

Askel kohti tulevaisuutta otettiin vuonna 2012, kun käyttöömme tuli Starsoftin Wilma-ohjelma, jolla koulun ja kodin yhteistyö saatiin jatkossa sujumaan jouhevammin ja kynnys vanhempien ja opettajan yhteydenpidossa madaltui.

Sisäilmaongelmien vuoksi koulumme henkilökunta ja oppilaat siirtyivät evakkoon väistötiloihin vuoden 2014 alussa. Oppilaat ja opettajat ja muu henkilökunta sijoitettiin työskentelemään ympäri paikkakuntaamme eri tiloihin (rauhanyhdistys, seurakunta, Kangaskylän Pitokartano ja kirjaston nuorisotilat, ym). Syksyllä työskentely jatkui koulun alueella tilatuissa parakeissa. Uuden koulurakennuksen rakentamisesta päätettiin.

Peruskoulujen rehtorin Juhani Tillin jäädessä eläkkeelle 2016 koululaitoksen ruoriin asettui Aila Luikku. Uuden koulun rakentaminen on alkanut. Yhteistyö koulun ja kodin välillä jatkuu mm. Wilmaa ja Pedanetiä käyttäen. Uuteen opetussuunnitelmaan siirtymistä on työstetty monin eri palaverein ja koulutuksin ja kodit on otettu mukaan opetussuunnitelman sisällön kehittämiseen.

Koulussamme on käytössä Kiva koulu -toimenpideohjelma ja koulussamme järjestetään Liikkuva koulu -toimintaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä