OPS 2016

Tervetuloa tutustumaan Reisjärven esi-ja perusopetuksen uusiin opetussuunnitelmiin!


Reisjärven perusopetuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat on hyväksytty Reisjärven sivistystoimessa koululautakunnan kokouksessa 28.6.2016. Opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 esiopetuksen ja alakoulujen osalta. Yläkoulun osalta vaiheittain vuodesta 2017 alkaen. Elokuussa 2019 koko perusopetus noudattaa uutta opetussuunnitelmaa.


Reisjärven esiopetuksen suunnitelma


Reisjärven perusopetuksen opetussuunnitelma
YLEINEN

Luku 1 Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta
Luku 2 Perusopetus yleissivistyksen perustana
Luku 3 Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet
Luku 4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri
Luku 5 Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen koulutyön järjestämisessä
Luku 6 Oppimisen arviointi
Luku 7 Oppimisen ja koulun käynnin tuki
Luku 8 Oppilashuolto
Luku 9 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä (ei paikallista painotusta )
Luku 10 Kaksikielinen opetus (ei paikallista painotusta)
Luku 11 Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva perusopetus (ei paikallista painotusta)
Luku 12 Valinnaisuus perusopetuksessa

OPPIAINEET LUVUT 13 - 15

Alakoulu 1 - 2 lk Koululaiseksi kasvaminen

13.2.1 Äidinkieli
13.2.2. Matematiikka
13.2.3 Ympäristöoppi
13.2.4 Uskonto
13.2.5 Elämänkatsomustieto
13.2.6 Musiikki
13.2.7 Kuvataide
13.2.8 Käsityö
13.2.9 Liikunta
13.2.10 Oppilaanohjaus

Alakoulu 3- 6 luokka
14.2.1 Äidinkieli
14.2.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi B1-oppimäärä
14.2.3 Vieras kieli, englanti A1- oppimäärä
14.2.4 Matematiikka
14.2.5 Ympäristöoppi
14.2.6 Uskonto
14.2.8 Historia
14.2.9 Yhteiskuntaoppi
14.2.10 Musiikki
14.2.11 Kuvataide
14.2.12 Käsityö
14.2.13 Liikunta
14.2.14 Oppilaanohjaus

Yläkoulu 7 - 9 lk
15.2.1 Äidinkieli
15.2.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi B1 oppimäärä
15.2.3 Vieraat kielet
15.2.4 Matematiikka
15.2.5 Biologia
15.2.6 Maantieto
15.2.7 Fysiikka
15.2.8 Kemia
15.2.9 Terveystieto
15.2.10 Uskonto
15.2.11 Elämänkatsomustieto
15.2.12 Historia
15.2.13 Yhteiskuntaoppi
15.2.14 Musiikki
15.2.15 Kuvataide
15.2.16 Käsityö
15.2.17 Liikunta
15.2.18 Kotitalous
15.2. 19 Oppilaanohjaus
Opetussuunnitelma 2016 (Opetushallituksen sivut)


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä