Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi Reisjärvellä

Oppimisvaikeudet ja oppimiseen liittyvä tuen tarve pyritään löytämään mahdollisimman varhain; - tässä on tukena järjestelmällinen seulonta

Luokka-aste

Kartoitettava taito

Arviointitapa

Vastuuhenkilö/tekijä

varhais-
kasvatus

esikoulun syksy ja kevät


esikoulun syksy
toiminnanohjaukselliset taidot, käsitteiden ymmärtäminen, visuaalinen hahmottaminen, matemaattiset valmiudet


äännevirheiden kartoitus
Eskari-materiaali
(yksilötesti)

KPT-testi
(ryhmätesti)
esiopettaja


esiopettaja (erityisopettaja
havainnoi)erityisopettaja


1.lk syksy

 
1.lk kevät

kirjainten tunnistus ja lukeminen


matematiikan perustaidot

Armi - materiaali
(yksilötesti)

Lukimat-materiaali

erityisopettaja


erityisopettaja

2. lk syksy


2. lk syksy2. lk kevät
tammikuu

lukusujuvuus


sanatasoinen oikeinkirjoitusyhteen- ja vähennyslaskutaidon kartoitus lukualueella 0-20
Armi - materiaali
(yksilötesti)

oppikirjan materiaali
(ryhmätesti)


junnauskoe
(ryhmätesti)
erityisopettaja


luokanopettajaluokanopettaja ja erityisopettaja


3.lk syksy

3. lk syksy


3.lk kevät
tammikuu


kirjoittaminen

lukusujuvuus


Kymppijärjestelmän hallinnan kartoitustekstitason sanelu

Lukimatin tekstit


Kymppikartoitus 1

erityisopettaja

erityisopettaja


erityisopettaja
4.lk syksy

4.lk kevät
kirjoittaminen

luetun ymmärtäminen
 tekstitason sanelu

oppimateriaalien omat luetun ymmärtämisen arvioinnit
 erityisopettaja

luokanopettaja

5. lk syksy

5.lk syyskuu / lokakuu5. lk kevät

kirjoittaminen

tekninen lukutaito
luetun ymmärtäminen


laskutaidon hallinta
tekstitason sanelu

Sanaketjutesti (ryhmätesti)
luetun ymmärtämisen kartoitus (ALLU)

Kymppikartoitus 2
erityisopettaja

erityisopettaja
luokanopettaja / erityisopettaja

erityisopettaja

6. lk syksy

6. lk helmikuu

kirjoittaminen

kouluun kiinnittyminen

tekstitason sanelu

kyselylomake
erityisopettaja

erityisopettaja

7. lk syksy
7. lk-9lk helmikuu

luetunymmärtäminen


matematiikka

kouluun kiinnittyminen

Ykä - luku- ja kirjoitustaidon arviointi

Kymppikartoitus 2

kyselylomake
erityisopettaja ja äidinkielen opettaja

erityisopettaja

erityisopettaja
 Lukio 1 lukivaikeuksien seulonta NMI - lukivaikeuksien seulontamenetelmä erityisopettaja
       

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja.
Kouluterveydenhuollossa hoidetaan pääsääntöisesti terveydenhoidolliset tehtävät ja mahdollisuuksien mukaan myös sairaanhoidolliset tehtävät.

• Laajat terveystarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokalla
• Kouluterveydenhoitaja osallistuu koulun terveydellisten olojen tarkastuksiin


Oppilaiden poissaolot

• kirjataan Wilmaan
• huoltajien tulee ilmoittaa lapsensa poissaolot ensimmäisenä poissaolopäivänä
• luokanopettaja ja luokanvalvoja seuraavat oppilaiden poissaoloja säännöllisesti ja tarvittaessa puuttuvat poissaoloihin oppimisen tuen tai/ja oppilashuollollisin keinoin

Yhteistyö, vastuut, työnjako ja toimivaltuudet opetustoimessa sekä muiden hallintokuntien kanssa

• koulun rehtori/johtaja ja oppilaan opettajat: oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta, pedagogisten asiakirjojen laatiminen ja tarkistaminen, yhteistyö oppilaan huoltajien ja asiantuntijaverkoston kanssa
• sosiaali-, terveys- ja sivistystoimi: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
• nuorisopalvelu: ehkäisevä nuorisotyö
• sivistysjohtaja: erityisen tuen päätös, pidennetty oppivelvollisuus, koulunkäynnin poikkeava aloittamisajankohta, vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa

Pedagoginen arviointi ja selvitys sekä mahdollinen siirtyminen tehostetulle tai erityiselle tuelle käsitellään moniammatillisesti. Käsittelyssä ovat mukana ne oppilashuollon henkilöstön edustajat, joiden läsnäolo on tarpeellinen käsiteltävän asian kannalta. Oppilashuollon edustajia voidaan konsultoida tarvittaessa myös etukäteen.

Oppilaan mahdolliset muut yhteistyötahot kuten hoitoon tai kuntoutukseen osallistuvat työntekijät kutsutaan mukaan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen palavereihin. Tarvittaessa yhteistyöhön kutsutaan myös oppilaan asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Oppilaan luokanopettaja tai –valvoja vastaa siitä, että hän yhteistyössä huoltajien kanssa kokoaa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen kannalta keskeiset toimijat mukaan yhteistyöhön.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä