Tuki- ja erityisopetus

Tuki- ja erityisopetus

Tukiopetus

Tukiopetus on pienissä ryhmissä tai joskus yhdellekin oppilaalle annettavaa lisäopetusta, jota voidaan antaa kaikissa oppiaineissa. Tukiopetusta järjestetään, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan.

Aloite tukiopetukseen tulee opettajalta, oppilaalta tai huoltajalta. Tukiopetusta voidaan antaa joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Se ei ole jälki-istuntoa.

Tukiopetuskiintiö on rajallinen. Sitä annetaan ensisijaisesti niille, jotka tarvitsevat sitä sairauden tai oppimisvaikeuksien vuoksi. Oppilaiden lomamatkojen toivotaan sijoittuvan koulun loma-aikoihin. Mikäli oppilas luvan saatuaan on poissa koulusta perheen lomamatkan vuoksi, huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppilas ei jää jälkeen oppimistavoitteista. Tuki- ja erityisopetusta ei anneta, mikäli oppilas on jäänyt opinnoissa jälkeen lomamatkan vuoksi.


Erityisopetus

Erityisopettaja Riitta Aaltion (puh. 040 574 68 39) osa-aikaisen erityisopetuksen kiintiö on 24 tuntia viikossa. Erityisopetusta on mahdollista saada erilaisissa oppimisvaikeuksissa, lähinnä lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä matematiikkaan liittyvissä ongelmissa pääasiassa tehostetun ja erityisen tuen oppilaille.

Erityisopettaja tarkistaa syyslukukauden alussa kaikkien uusien oppilaiden puheopetuksen tarpeen. Entisten puheoppilaiden opetusta pyritään jatkamaan. Puheopetuksessa on tärkeää, että siihen liittyviä kotiharjoituksia tehdään säännöllisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä